Swedisol efterfrågar större fokus på byggmaterialens livslängd

20 feb 2019

logo Swedisol

Branschorganisationen Swedisol menar att det behövs större fokus på byggmaterialens livslängd för att minska byggsektorns klimat- och miljöpåverkan. Det skriver de i remissvar till Boverket och Kommittén för modernare byggregler.

– Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och sektorn behöver ställa om för att bidra till Sveriges klimatmål. Hållbara materialval och livscykelperspektiv i bostadsbyggandet är helt avgörande, säger Mats Björs, vd för Swedisol.

Boverkets rapport, 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader, rör metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Kommitténs delbetänkande handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning, med fokus på tillverkning och användning av byggprodukter med så lång livslängd som möjligt.

– Livslängd är en oerhört viktig men lite bortglömd faktor när det gäller materialval. Att förvalta och underhålla byggnader är resurskrävande, och därför är det viktigt att välja långsiktiga lösningar. Både val av material och övergripande designlösningar i en byggnad påverkas när man i högre grad tar in livslängden i kalkylen, säger Mats Björs.

 

Läs mer i pressmeddelandet från Swedisol >