Paroc lanserar ambitiösa hållbarhetsmål

22 dec 2020

Paroc sätter upp ambitiösa hållbarhetsmål

Paroc har åtagit sig att utforma och erbjuda nya produkter med låga koldioxidutsläpp och halvera koldioxidutsläppen till 2030.

Paroc, som är en del av Fortune 500- och Dow Jones Sustainability Index-företaget Owens Corning, har lanserat en ny hållbarhetsstrategi och mål för den närmaste framtiden. Dessa mål som är ambitiösa och i linje med Owens Cornings hållbarhetsmål, inkluderar en dubblering av den positiva effekten av Parocs produkter och en halvering av den negativa effekten av Parocs verksamhet.

I praktiken innebär det att Parocs strävan är att minska koldioxidutsläppen med 50 %, minska användningen av plaster med 30 % och att sluta kretsloppet med noll avfall som lämnar anläggningarna 2030. 

För att nå målen kommer Paroc även att öka användningen av lösningen Rewool för återvinning av kundavfall och utveckla och erbjuda nya produkter med låga koldioxidutsläpp. Ett konkret exempel på detta arbete är lanseringen av den nya koldioxidneutrala produktlinjen Paroc Natura i början av 2021.

– Paroc arbetar med energieffektivitet. För varje ton CO2 som bildas vid tillverkning av stenull hindras cirka 200 ton CO2 från att släppas ut under en 50-årsperiod tack vare stenullens värmeisoleringsförmåga. Men det betyder inte att vi nöjda. Vi vänder på varje sten för att hitta nya sätt att göra vårt totala koldioxidavtryck så litet som möjligt, säger Beatrice Hallén, Hållbarhetsledare för Owens Corning Insulation Europa. 

Beatrice Hallén, Sustainability Leader, Paroc Owens Corning

Beatrice Hallén, hållbarhetsledare för Owens Corning Insulation Europe

– Vi vill vara en föregångare när det gäller utveckling av hållbara byggnader tillsammans med våra kunder. Vi vill också designa våra produkter och lösningar för återvinning och återanvändning. För oss handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov samtidigt som vi gör världen till en bättre plats för framtiden, säger Beatrice Hallén.