Ny koldioxidneutral produktlinje från Paroc

06 okt 2020
Paroc tar ett viktigt steg för att svara på det växande behovet att minimera byggindustrins koldioxidutsläpp. Den nya koldioxidneutrala produktlinjen, Paroc Natura, är en del av Parocs nya hållbarhetsmål.
Paroc Natura - carbon neutral stone wool insulation

Stenullstillverkaren Paroc, som är en del av Fortune 500- och Dow Jones Sustainability Index-företaget Owens Corning, lanserar en ny koldioxidneutral produktlinje, Paroc Natura. I likhet med Parocs övriga stenullsprodukter erbjuder den nya produktlinjen byggindustrin brandsäkra, fuktsäkra och hållbara isoleringsprodukter. Dessutom svarar den nya produktlinjen på behovet av att minimera byggindustrins koldioxidutsläpp. Den nya produktlinjen kan levereras i början av 2021.

 

– Genom att använda smältteknik med låga koldioxidutsläpp, grön el, återvunnet avfallsmaterial och ny teknik, minimerar vi mängden koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av produkten. Genom att i nästa led kompensera för återstående koldioxid kan vi erbjuda en helt koldioxidneutral produkt, säger  Beatrice Hallén, hållbarhetsledare för Owens Corning Insulation Europe.

Beatrice Hallén, Sustainability Leader, Paroc Owens Corning

Beatrice Hallén, hållbarhetsledare för Owens Corning Insulation Europe

 

- Isolering är en nyckellösning på problemet med klimatförändringar, eftersom cirka 40% av utsläppen av växthusgaser som genereras av människor kommer från byggnader. Vi vill fortsätta vara föregångare när det gäller utveckling av hållbara byggnader tillsammans med våra kunder, och produktlinjen Paroc Natura är ett viktigt steg i detta arbete, säger Hallén.

1986 byggde Paroc sin första koldioxidsnåla lösning för smältning av sten. Tekniken minskar avsevärt användningen av fossila bränslen i tillverkningen. Flera fabriker använder i dag grön el och den nya milstolpen för Paroc är 100 % förnybar el år 2030. 

Lanseringen av Natura är en del av ett långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete på Paroc och ett steg mot att förverkliga hållbarhetsmålen för den närmaste framtiden. Målen är i linje med Owens Cornings hållbarhetsmål för 2030, som inkluderar en strävan att minska koldioxidutsläppen med 50% och att noll avfall ska lämna fabrikerna.

– Vi tror att den cirkulära ekonomin är vår väg in i framtiden och vi ser avfall, både från produktion och byggarbetsplatser, som en råvara för nya produkter. Vi designar våra produkter och tjänster så att de ska kunna återvinnas och återanvändas, och siktar på att sluta cirkeln genom att noll avfall ska lämna våra anläggningar 2030, säger Beatrice Hallén.