Ny isoleringslösning för låglutande tak med solceller

27 maj 2020
Efterfrågan på solceller installerade på låglutande tak har ökat märkbart de senaste åren. Taken ses idag som tänkbara ytor för att skapa framtidens energi. Nu lanserar Paroc en ny isoleringslösning, PAROC® SOLAR, speciellt designad för att klara den last som ett solcellssystem utgör.

Låglutande tak definieras ofta som tak som faller upp till 1:10. Uppbyggnaden och utformningen av taket måste väljas så att kraven på takets förväntade funktion uppfylls. Valet av isolerprodukter styrs bl.a av belastningen på taket, klimatförutsättningar under läggningen och av den dagliga miljö taket kommer att utsättas för.

Varaktig last

Lasten från en solcellsanläggning kan vara hög och därför är det viktigt att aktuellt tätskiktsmembran klarar deformationen utan att läckage uppstår med risk för efterföljande skador. För att minimera risken för läckage baseras därför värdet på att deformationen över tid ska vara mindre än 1% av den totala isolertjockleken.

Nya PAROC SOLAR är speciellt utformad för att klara av den last som ett solcellssystem utgör. Lösningen bygger på Parocs nya taklamell ROL 60 plus som klarar en varaktig last på 9,0kN/m² och möjliggör tjocka, välisolerade och brandsäkra tak med få isolerskikt. Färre antal isolerskikt gör läggningen snabb och ergonomisk med ett hållbart slutresultat.

- Vi har konstaterat att det saknas en isoleringslösning som håller för den varaktiga last som solceller innebär och har därför designat en ny typ av lamellösning som klarar detta, säger Mikael Olofsson, Produktchef på Paroc.

PAROC SOLAR består av en ny taklamell, ROL 60 Taklamell plus, 30 mm ROB 80 Takboard samt ROBSTER 60 Stålunderlagsboard i de fall lösningen läggs på en profilerad plåt.

- Denna kombination av produkter ger hög tryckstyrka i kombination med ett effektiv brandskydd i händelse av brand och vi hoppas att härmed kunna bidra till att fler låglutande tak används för fossilfri elproduktion, säger Mikael.

 

Tak med solceller, solar, rol 60

Lösning för bärande underlag av betong eller trä
Solcellsanläggning löst placerad ovanpå tätskiktet hålls på plats med ballast

• Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
• Mekanisk infästning
• 30mm PAROC ROB 80, Takboard
• PAROC ROL 60, Taklamell Plus
• PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
• Bärande konstruktion, HDF-bjälklag, massivt eller TT-kassetter

 

 

 

Tak med solceller, solar, rol 60

 

Lösning för bärande underlag av stålplåt
Solcellsanläggning löst placerad ovanpå tätskiktet hålls på plats med ballast

• Tätskiktsmembran av PVC eller bitumen
• Mekanisk infästning
• 30 mm PAROC ROB 80, Takboard
• PAROC ROL 60, Taklamell Plus
• PAROC XMV 012 alt XMV 020, Luft- och ångspärr
• PAROC ROBSTER 60
• Bärande konstruktion av profilerad stålplåt