Bakom siffrorna 1:200 – Hur hållbar är stenull?

28 jan 2021

Inom EU står byggnader för cirka 40 % av den totala energiförbrukningen i unionen. Byggnader står även för mer än en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. I Finland har t.ex. CFCI (Confederation of Finnish Construction Industries) räknat ut att den byggda miljön genererar 17,1 miljoner ton koldioxid årligen. Det är mycket mer än vad till exempel transportsektorn släpper ut.

Stenull är en hållbar isolering

Men det finns bättre och något mer optimistiska siffror. EU har satt upp som mål att Europa ska vara den första klimatneutrala kontinenten år 2050. Planen är att åtminstone halvera utsläppen till 2030. Owens Corning Paroc har åtagit sig att bidra till att detta mål kan nås.

Det finns en annan siffra som är viktig för dessa mål. När det gäller stenullens miljöpåverkan är det nästan alltid förhållandet 1:200 som nämns. Men vad betyder siffrorna egentligen?

Vi förklarar vad som döljer sig bakom siffrorna >