Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

PARAFON Buller Perform

Perforerad Plåtkassett

PARAFON Perforerad Plåtkassett är snygga och slagtåliga ljudabsorbenter som kan användas både på vägg och i tak. Kassetterna har en kärna av obrännbar stenull och hölje av perforerad plåt som är omvikt längs långsidorna. De passar i utsatta, krävande industriella miljöer eller som designinslag i interiörer där man vill skapa industriell känsla. För nedpendlad installation i tak rekommenderas Armstrong Prelude bärverk T35, plåtkassetterna lämpar sig också mycket väl för installationer med hattprofiler både i tak och på vägg.

Produktblad

 
Uppdaterad 28 apr 2020

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kassett med Buller svart inuti (Buller-rp)  
Kant A:  
30 mm600 x 1200 mm5,1 kg/m²
50 mm600 x 1200 mm6,6 kg/m²

Fasta mått

Förpackning

Förpackning
Pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasskiva obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an30 mm: 0,60EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.50 mm: 0,90 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklass30 mm: CEN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.50 mm: A 

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Kassett av galvaniserad eller vitlackad 0,5 mm tjock hålplåt. Hålens diameter: 3 mm, täckning: 15 %. Kärna av stenullsabsorbent med svart glasfiberytskikt (Buller) alternativt obelagd yta.

Färger

Galv
Vit

Kanter

Behandling av kanter
Metallplåten är bockad över skivans långsidor. I över- och underkanter är absorbentens kanter synliga. Bullerabsorbenten har kantförsegling, obelagda absorbenten har obehandlade kanter.

Montering

Monteras mot vägg, stående eller liggande med för ändamålet avsedda profiler eller med exempelvis hattprofil.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

.

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kassett med Buller svart inuti (Buller-rp)  
Kant A:  
30 mm600 x 1200 mm5,1 kg/m²
50 mm600 x 1200 mm6,6 kg/m²

Fasta mått

Förpackning

Förpackning
Pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasskiva obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an30 mm: 0,60EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.50 mm: 0,90 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklass30 mm: CEN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.50 mm: A 

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Kassett av galvaniserad eller vitlackad 0,5 mm tjock hålplåt. Hålens diameter: 3 mm, täckning: 15 %. Kärna av stenullsabsorbent med svart glasfiberytskikt (Buller) alternativt obelagd yta.

Färger

Galv
Vit

Kanter

Behandling av kanter
Metallplåten är bockad över skivans långsidor. I över- och underkanter är absorbentens kanter synliga. Bullerabsorbenten har kantförsegling, obelagda absorbenten har obehandlade kanter.

Montering

Monteras mot vägg, stående eller liggande med för ändamålet avsedda profiler eller med exempelvis hattprofil.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

.

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kassett med Buller svart inuti (Buller-rp)  
Kant A:  
30 mm600 x 1200 mm5,1 kg/m²
50 mm600 x 1200 mm6,6 kg/m²

Fasta mått

Förpackning

Förpackning
Pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasskiva obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an30 mm: 0,60EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.50 mm: 0,90 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklass30 mm: CEN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.50 mm: A 

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Kassett av galvaniserad eller vitlackad 0,5 mm tjock hålplåt. Hålens diameter: 3 mm, täckning: 15 %. Kärna av stenullsabsorbent med svart glasfiberytskikt (Buller) alternativt obelagd yta.

Färger

Galv
Vit

Kanter

Behandling av kanter
Metallplåten är bockad över skivans långsidor. I över- och underkanter är absorbentens kanter synliga. Bullerabsorbenten har kantförsegling, obelagda absorbenten har obehandlade kanter.

Montering

Monteras mot vägg, stående eller liggande med för ändamålet avsedda profiler eller med exempelvis hattprofil.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

.