Bärverk

Bärverk för nedpendlat undertak. Högkvalitativt, brandstansat Armstrong bärverk med 24 mm synlig T-profil. Tillverkat av galvaniserat stål och synliga delar färgbelagda. Klicksystemet XL² gör det snabbt och säkert att installera.  

T-24 mm specialbärverk för korrosiva miljöer.  Av galvaniserat stål med förstärkt rostskydd genom speciallackering och TLX låsningssystem i korrosionsbeständigt kompositmaterial. Korrosionsbeständighet testad bl.a. genom 700 timmar saltspraytest på galler enligt EN ISO 9227. Klarar C4 miljöer enligt standarden ISO 12944-6.

Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus. Högkvalitativt Armstrong bärverk med 15 mm T-profil, mindre synlig är T24 vid kant A installationer, kan också användas med kant E15 akustikplattor. Brandstansat, tillverkat av galvaniserat stål och synliga delar färgbelagda. Klicksystemet XL² gör det snabbt och säkert att installera.
 

Högkvalitativt Armstrong bärverk med 35 mm synlig T-profil där större upplag krävs för stora industriabsorbenter t.ex. Tillverkat av galvaniserat stål och synliga delar färgbelagda. Klicksystemet XL² gör det snabbt och säkert att installera. 

Bärverk för nedpendlat undertak. Armstrong bärverk med dubbelprofil för extra bärighet. 24 mm synlig T-profil. För användning där färre och/eller längre avstånd mellan infästningar krävs. Kompatibelt med Prelude T-24 XL² och TLX tvärprofiler. 

Clean Room T-24 XL² är ett uppdaterat specialbärverk i aluminium för renrum och icke magnetiska miljöer. Det nya Clean Room T-24 har ett XL² "klicksystem" och är inte kompatibla med föregående Clean Room bärverket. T-profilerna har en unik infälld PVC-packning som med klipsning av plattorna ger en mycket bra tätning mellan ljudabsorbenter och bärverk så att extra eftertätning kan undvikas. Clean Room T-24 XL² uppfyller kraven för användning i Zone 4 enligt NF S 90-351 - Bakteriologisk klass B1 och är godkänt för användning i renrum klass ISO 4 enligt ISO-standarden 14644-1. För montering av sista plattan och ge åtkomst till mellantaksutrymmet används Clean Room Board Access clip.

Bärverk för nedpendlat undertak. Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 akustikplattor. Profilerna är gerade och har en 6 mm bred spalt. 

Bärverk för nedpendlat undertak. Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 akustikplattor. 

Teetanium LG 24 är ett brandstansat, vridstyvt T-24 bärverk i galvaniserat stål från tillverkaren Cipriani. LG 24 har extra lång överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas med ett hörbart klicksystem.