Armstrong Bärverk

Prelude T-24 XL²Image

Prelude T-24 XL²

Bärverk för nedpendlat undertak. Högkvalitativt, brandstansat Armstrong bärverk med 24 mm synlig T-profil. Tillverkat av galvaniserat stål och synliga delar färgbelagda. Klicksystemet XL² gör det snabbt och säkert att installera.  

Prelude T-24 CRImage

Prelude T-24 CR (Förstärkt rostskydd, C4)

T-24 mm specialbärverk för korrosiva miljöer.  Av galvaniserat stål med förstärkt rostskydd genom speciallackering och TLX låsningssystem i korrosionsbeständigt kompositmaterial. Korrosionsbeständighet testad bl.a. genom 700 timmar saltspraytest på galler enligt EN ISO 9227. Klarar C4 miljöer enligt standarden ISO 12944-6.

Prelude T-15 XL²Image

Prelude T-15 XL²

Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus. Högkvalitativt Armstrong bärverk med 15 mm T-profil, mindre synlig är T24 vid kant A installationer, kan också användas med kant E15 akustikplattor. Brandstansat, tillverkat av galvaniserat stål och synliga delar färgbelagda. Klicksystemet XL² gör det snabbt och säkert att installera.
 

Prelude T-35 XL²Image

Prelude T-35 XL²

Högkvalitativt Armstrong bärverk med 35 mm synlig T-profil där större upplag krävs för stora industriabsorbenter t.ex. Tillverkat av galvaniserat stål och synliga delar färgbelagda. Klicksystemet XL² gör det snabbt och säkert att installera. 

Prelude T-24 Sixty²Image

Prelude T-24 Sixty²

Bärverk för nedpendlat undertak. Armstrong bärverk med dubbelprofil för extra bärighet. 24 mm synlig T-profil. För användning där färre och/eller längre avstånd mellan infästningar krävs. Kompatibelt med Prelude T-24 XL² och TLX tvärprofiler. 

Clean Room T-24 XL²Image

Clean Room T-24 XL²

Clean Room T-24 XL² är ett uppdaterat specialbärverk i aluminium för renrum och icke magnetiska miljöer. Det nya Clean Room T-24 har ett XL² "klicksystem" och är inte kompatibla med föregående Clean Room bärverket. T-profilerna har en unik infälld PVC-packning som med klipsning av plattorna ger en mycket bra tätning mellan ljudabsorbenter och bärverk så att extra eftertätning kan undvikas. Clean Room T-24 XL² uppfyller kraven för användning i Zone 4 enligt NF S 90-351 - Bakteriologisk klass B1 och är godkänt för användning i renrum klass ISO 4 enligt ISO-standarden 14644-1. För montering av sista plattan och ge åtkomst till mellantaksutrymmet används Clean Room Board Access clip.

Silhouette 15 XL²Image

Silhouette 15 XL²

Bärverk för nedpendlat undertak. Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 akustikplattor. Profilerna är gerade och har en 6 mm bred spalt. 

Interlude 15 XL²Image

Interlude 15 XL²

Bärverk för nedpendlat undertak. Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 akustikplattor.