Clean Room T-24 XL²

Clean Room T-24 XL² är ett uppdaterat specialbärverk i aluminium för renrum och icke magnetiska miljöer. Det nya Clean Room T-24 har ett XL² "klicksystem" och är inte kompatibla med föregående Clean Room bärverket. T-profilerna har en unik infälld PVC-packning som med klipsning av plattorna ger en mycket bra tätning mellan ljudabsorbenter och bärverk så att extra eftertätning kan undvikas. Clean Room T-24 XL² uppfyller kraven för användning i Zone 4 enligt NF S 90-351 - Bakteriologisk klass B1 och är godkänt för användning i renrum klass ISO 4 enligt ISO-standarden 14644-1. För montering av sista plattan och ge åtkomst till mellantaksutrymmet används Clean Room Board Access clip.

Produktblad

 
Uppdaterad 3 dec 2018

Usage Conditions
Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthHeight
Bärprofil Clean room bärverk: 
24 x 3600 mm50 mm
. 
Tvärprofil Clean room bärverk: 
24 x 1200 mm50 mm
24 x 600 mm50 mm
. 
Vägglist: 
24 x 3660 mm24 mm
. 
CHDC Hold down clip, för omagnetiska miljöer (för 15-20 mm skivor) 
. 
Notera: 8 clip per 600x600 skiva och10 per 1200x600 skiva - 10,64 st /m² 
. 
Board Access clip  

Förpackning

Package Type
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014

Mekaniska egenskaper

Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Load Bearing CapacitySe CLEAN ROOM 24 broschyr/dokumentation. EN 13964:2014
DurabilityKorrosionsklass B EN 13964:2014

Ytskikt

Facing Material
Belagd med polyesterfärg

Färger

Vit

Rengöring och underhåll

Rengör med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Kan rengöras med desinfektionsmedel baserade på klor, ammonium eller väteperoxid. Avlägsna akustikplattorna innan rengöring av profilerna för att undvika att smuts överförs på dem.

Usage Conditions
Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthHeight
Bärprofil Clean room bärverk: 
24 x 3600 mm50 mm
. 
Tvärprofil Clean room bärverk: 
24 x 1200 mm50 mm
24 x 600 mm50 mm
. 
Vägglist: 
24 x 3660 mm24 mm
. 
CHDC Hold down clip, för omagnetiska miljöer (för 15-20 mm skivor) 
. 
Notera: 8 clip per 600x600 skiva och10 per 1200x600 skiva - 10,64 st /m² 
. 
Board Access clip  

Förpackning

Package Type
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014

Mekaniska egenskaper

Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Load Bearing CapacitySe CLEAN ROOM 24 broschyr/dokumentation. EN 13964:2014
DurabilityKorrosionsklass B EN 13964:2014

Ytskikt

Facing Material
Belagd med polyesterfärg

Färger

Vit

Rengöring och underhåll

Rengör med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Kan rengöras med desinfektionsmedel baserade på klor, ammonium eller väteperoxid. Avlägsna akustikplattorna innan rengöring av profilerna för att undvika att smuts överförs på dem.

Usage Conditions
Bärverk för nedpendlat undertak avsett för användning inomhus.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthHeight
Bärprofil Clean room bärverk: 
24 x 3600 mm50 mm
. 
Tvärprofil Clean room bärverk: 
24 x 1200 mm50 mm
24 x 600 mm50 mm
. 
Vägglist: 
24 x 3660 mm24 mm
. 
CHDC Hold down clip, för omagnetiska miljöer (för 15-20 mm skivor) 
. 
Notera: 8 clip per 600x600 skiva och10 per 1200x600 skiva - 10,64 st /m² 
. 
Board Access clip  

Förpackning

Package Type
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014

Mekaniska egenskaper

Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Load Bearing CapacitySe CLEAN ROOM 24 broschyr/dokumentation. EN 13964:2014
DurabilityKorrosionsklass B EN 13964:2014

Ytskikt

Facing Material
Belagd med polyesterfärg

Färger

Vit

Rengöring och underhåll

Rengör med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Kan rengöras med desinfektionsmedel baserade på klor, ammonium eller väteperoxid. Avlägsna akustikplattorna innan rengöring av profilerna för att undvika att smuts överförs på dem.