Interlude 15 XL²

Bärverk för nedpendlat undertak. Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 akustikplattor. 

Produktblad

 
Uppdaterad 3 dec 2018