Silhouette 15 XL²

Bärverk för nedpendlat undertak. Designbärverk för attraktiva lösningar med kant E15 akustikplattor. Profilerna är gerade och har en 6 mm bred spalt. 

Produktblad

 
Uppdaterad 20 jun 2019