Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

Frihängande absorbenter

PARAFON Royal BaffleImage

PARAFON Royal Baffle

PARAFON Royal Baffel är en vertikalt frihängande ljudabsorbent av obrännbar stenull där alla ytor och kanter på stenullskärnan är klädda av infärga glasfiberfilt. Ljudabsorberande bafflar är lämpliga att använda i ytrymmen där man inte kan installera nedpendlade, täckande akustikundertak pga sprinklersystem eller av annan anledning. PARAFON Royal Baffel kan användas som enskilt hängande ljudabsorbenter för att skapa dynamik och förbättrad ljudmiljö, men också i kombination med täckande akustikundertak, t.ex. i öppna kontorslandskap där de effektivt hindrar ljudets spridning över stora ytor. Med sitt exklusiva uttryck och sin goda absorptionsförmåga är den lämplig att använda i en mängd olika miljöer.


PARAFON SingelImage

PARAFON Singel

PARAFON Singel är en frihängande, ljudabsorberande akustikskiva  av obrännbar stenull med ytskiktet Classic av hög kvalitet och målade kanter. Singel öppnar för mängder av visuella och funktionella möjligheter. Frihängande ljudabsorbenter - öar - kan placeras enskilt eller i grupp och med oänliga variationer för att skapa spännande innertak och ge ljuddämpning bara precis där det behövs. Produkten monteras frihängande med hjälp av ett wire/hook-system. Det finns i rektangulära, kvadratiska och runda Singel och den kan även specialbeställas i helt unika former.

PARAFON Foil BaffleImage

PARAFON Foil Baffle

PARAFON Foliebaffel är en vertikalt frihängande akustikskiva av obrännbar stenull innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie. Baffeln är utvecklad för lokaler med höga krav på god hygien och rengöring och tål avtorkning med fuktig duk eller svamp. Tack vare den flexibla, individuella monteringen kan baffeln användas i en stor mängd miljöer där ett plant undertak inte kan monteras. Produkten skall inte utsättas för salt- eller oljebemängd luft eller starkt UV-ljus.

PARAFON Hygiene BaffleImage

PARAFON Hygiene Baffle (Hygien Baffel)

PARAFON Hygienbaffel är en vertikalt frihängande ljudabsorbent av obrännbar stenull innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie. Baffeln är utvecklad för lokaler med mycket höga krav på god hygien och rengöring och tål avspolning med lågtryckstvätt. Tack vare den flexibla, individuella monteringen kan baffeln användas i en stor mängd miljöer där ett plant undertak inte kan monteras. Produkten skall inte utsättas för salt- eller oljebemängd luft eller starkt UV-ljus.