PARAFON Foil Baffle

PARAFON Foliebaffel är en vertikalt frihängande akustikskiva av obrännbar stenull innesluten i en 0,1 mm vit, UV-stabiliserad polyetenfolie. Baffeln är utvecklad för lokaler med höga krav på god hygien och rengöring och tål avtorkning med fuktig duk eller svamp. Tack vare den flexibla, individuella monteringen kan baffeln användas i en stor mängd miljöer där ett plant undertak inte kan monteras. Produkten skall inte utsättas för salt- eller oljebemängd luft eller starkt UV-ljus.

Produktblad

 
Uppdaterad 24 jun 2019