Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

Modulundertak

PARAFON ExclusiveImage

PARAFON Exclusive

PARAFON Exclusive är en exklusiv ljudabsorbent med stora variationsmöjligheter för undertak med högt ställda estetiska krav. Med en yta av högklassig infärgad glasfiberfilt, med hög ljusreflektion och lågt glanstal lämpar den sig väl i alla interiöra miljöer och även för lösningar med indirekt belysning. PARAFON Exclusive levereras i flera olika format och kantutformningar för installation i Prelude standardbärverk, designbärverk eller för direktmontage. PARAFON Exclusive har högsta brandklass, A2,s1-d0 enligt EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. För en brandsäker helhetslösning rekommenderas installation tillsammans med ett Prelude bärverk som har brandstansning som standard.

PARAFON ClassicImage

PARAFON Classic

PARAFON Classic är en demonterbar ljudabsorbent av hög kvalitet i kantutförande A och E för montering i bärverk.  Med en yta av infärgad glasfiberväv med lågt glanstal och estetiskt tilltalande utseende lämpar den sig för undertak i alla slags interiöra miljöer. PARAFON Classic har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. För en brandsäker helhetslösning rekommenderas installation av PARAFON Classic tillsammans med ett Prelude bärverk som har brandstansning som standard och vi kan även erbjuda en K210-klassifierad lösning för brandsäker beklädnad med dessa produkter.

PARAFON RoyalImage

PARAFON Royal

PARAFON Royal är en unik exklusiv ljudabsorbent för direktmontage med limning mot innertak. Alla synliga kanter är klädda med infärgad glasfiberfilt vilket ger ett rent och elegant intryck och gör PARAFON Royal användbar för ljudabsorption även i estetiskt känsliga miljöer. Kan monteras heltäckande, i grupp eller enskilt och möjliggör snabb förbättring av problematiska ljudmiljöer som t.ex trapphus, tvättstugor, samlingslokaer och matsalar. Kärnan består av obrännbar stenull och ytan är infärgad glasfiberfilt och finns i färgerna Vit och Cement.

PARAFON DirectImage

PARAFON Direct

PARAFON Direct är en ljudabsorbent specialutformad för bästa ljudabsorption och funktion vid direktmontage med limning mot undertak. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt och de raka kanterna är täckmålade och kan lämnas synliga om så önskas. PARAFON Direct möjliggör en snabb förbättring av ljudabsorptionen i problematiska ljudmiljöer som t. ex trapphus, tvättstugor, samlingslokaler och matsalar. Direct har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. 

PARAFON NordicImage

PARAFON Nordic

PARAFON Nordic är en demonterbar ljudabsorbent för basbehov och med brett användningsområde inom mer och mindre känsliga miljöer, finns i kantutförande A och E för montering i bärverk. PARAFON Nordic har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har yta av infärgad glasfiberfilt och en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. För en brandsäker helhetslösning rekommenderas installation tillsammans med ett Prelude bärverk som har brandstansning som standard.

PARAFON ColortoneImage

PARAFON Colortone

PARAFON Colortone är samlingsnamnet för våra färgade ljudabsorbenter med yta av infärgad glasfiberfilt av hög kvalitet och lågt glanstal. Standardfärger är Black, Cement, Metal och Navy men Colortone kan även levereras i valfri NCS kulör.  PARAFON Colortone har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. Installation med Prelude brandstansat bärverk rekommenderas för en brandsäker helhetslösning. 
 

PARAFON PaletteImage

PARAFON Palette

PARAFON Palette är en målad ljudabsorbent för kreativa undertakslösningar. Levereras i valfri NCS kulör och flera olika kantutformningar för installation i bärverk eller direktmonterad mot innertak eller vägg. PARAFON Palette har en kärna av har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. 

PARAFON StepImage

PARAFON Step

PARAFON STEP är ett akustiktak som ger stora möjligheter att skapa attraktiva och unika interiörer där undertaket inte bara fungerar som en neutral bas utan får bidra till inredningen i rummet och förstärka helhetsupplevelsen.
I Stepkonceptet arbetar vi med ljudabsorbenter i olika format och tjocklekar som ger olika nivåer i höjdled. De olika nivåerna och geometriska formerna kan monteras i olika mönster vilket ger otaliga variationsmöjligheter och det fria valet av kulör ger ytterligare möjlighet att skapa det unika akustiktaket. 
PARAFON STEP är tillverkat av PAROC stenull, ett utmärkt material för ljudabsorption och dessutom helt obrännbart. I STEP utnyttjar vi kontrasten mellan den naturliga stenullens ruffa struktur på akustikplattornas synliga kanter och de släta ytorna, något som ytterligare bidrar till dynamik och variation i konceptet.
PARAFON STEP Direct limmas mot underlaget och PARAFON STEP for Grids monteras i nedpendlat T-15 bärverk som lackeras i samma kulör som ljudabsorbenterna.

PARAFON HygieneImage

PARAFON Hygiene

PARAFON Hygiene är en mycket tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i lokaler med höga krav på god hygien och rengöring. Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desificeringsmedel. PARAFON Hygien monteras i bärverk och ifuktiga och våta miljöer rekommenderas installation med Prelude korrosionsförstärkt bärverkssystem.
Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum.
PARAFON Hygien kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Hygiene har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON ClinicImage

PARAFON Clinic

PARAFON Clinic är en tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i medicinska, lab- , och liknande miljöer med höga krav på god hygien och rengöring.  Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och som tål frekvent avtorkning och rengöring med desificeringsmedel men inte avspoling.  PARAFON Clinic monteras i bärverk och ger ett matt undertak med mycket bra ljudegenskaper. Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum. 
PARAFON Clinic kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Hygiene har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON CleanImage

PARAFON Clean

PARAFON Clean är en fukttålig ljudabsorbent utvecklad för miljöer med hög luftfuktighet men utan krav på frekvent rengöring eller avspolning. Ytan är en infärgad glasfiberfilt som ger ett unddertak med lågt glantal och mycket bra ljudegenskaper.  Tillsammans med Armstrong Prelude bärverk med förstärkt rostskydd får man en ypperlig undertakslösning för fuktiga miljöer. PARAFON Clean  har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON SluggerImage

PARAFON Slugger

PARAFON Slugger är en mycket stark och slagtålig ljudabsorbent för undertak som tål tuffa tag i utsatta lägen och miljöer och uppfyller kraven för klass 1A gällande slagtålighet enligt EN 13964:2004. Ytan är klädd med en vit glasfiberväv. För slagtåligt montage i bärverk rekommenderas användning av tryckprofil (till max skivtjocklek 25 mm) för att hållan skivan på plats. För allra bästa slagtåliga lösning rekommenderas montage med hattprofiler direkt mot innertaket. Parafon Slugger har högsta brandklass, A2,s1-d0 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON ReflexImage

PARAFON Reflex

PARAFON Reflex är en ljudreflekterande och lågabsoberande undertaksskiva och kan användas som en del av ett undertak när hörbarhet och taluppfattbarhet bör förbättras, som i hörsalar , klassrum eller rum för musiklyssning. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt.  PARAFON Reflex har högsta brandklass, A1, enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON BassImage

PARAFON Bass

PARAFON Bass är en kompletterande ljudabsorbent som placeras ovanpå det synliga akustiktaket för att tillföra absorption i mellantaksutrymmet för olika syften. I kombination med de ljudisolerande produkterna Decibel Mass och Decibel Light åstadkommer Bass en avsevärd förbättring av ljudisoleringen via undertaket. Ihop med ljudabsorberande akustiktak så ger Bass främst en förbättrad ljudabsorption av låga frekvenser. PARAFON Bass tillverkas i obrännbar stenull med tunn glasfiberfilt på fram- och baksida och tunnt spraymålade kanter. Produkten är inte synlig efter installation och ojämnheter och färgskiftningar förekommer.

PARAFON Decibel BarrierImage

PARAFON Decibel Barrier

PARAFON Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i flexibla kontor där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. PARAFON Decibel Barrier monteras vertikalt i mellantaksutrymmet ovanpå den avskiljande väggen och förstärker effektiv ljudisoleringen via undertaket. Kan användas enkel eller dubbel i kombination med PARAFON Decibel ljudisolerande undertak eller med PARAFON ljudabsorberande akustiktak när behovet av ljudisolering via undertaket är lägre. PARAFON Decibel Barrier tillverkas av obrännbar stenull och har aluminiumskikt på framsidan och glasfiberfilt på baksidan, produkten är ej synlig efter installation.

PARAFON Decibel LightImage

PARAFON Decibel Light

PARAFON Decibel Light har en kärna av obrännbar stenull och ett isolerande aluminiummembran som baksida och tillgodoser de lägre kraven på ljudisolering via undertak. I kombination med PARAFON Decibel Barrier vertikalt monterad i mellantaksutrymmet eller den ljudabsorberande PARAFON Bass placerad ovanpå undertaket kan ljudisolering med Decibel Light vid behov förstärkas avsevärt. 

PARAFON Decibel MassImage

PARAFON Decibel Mass

PARAFON Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i flexibla kontor där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. PARAFON Decibel Mass är väl beprövad och dokumenterad i fält; en PARAFON klassiker med gips som ljudisolerande komponent och obrännbar stenull för god ljudabsorption. När man av någon anledning vill undvika att isolera med Decibel Barrier i mellantaksutrymmet är lösningen Decibel Mass i kombination med ljudabsorbenten PARAFON Bass som placeras ovanpå undertaket vilket ger ljudisolering via undertaket på upp till Dn,f,w 48 dB.

PARAFON Decibel MuteImage

PARAFON Decibel Mute

PARAFON Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i flexibla kontor där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. PARAFON Decibel Mute är en akustikskiva utvecklad för optimal ljudisolering och ljudabsorption. Den är användbar vid behov av ljudisolering via undertak på upp till Dn,f,w 54 dB.  Skivan har en kärna av obrännbar stenull och ett ljudisolerande membran. Den är utprovad och testad i ett svenskt ackrediterat akustiklab och är snabb och enkel att installera. Levereras med A-kant i flera olika ytskikt i vitt, svart eller valfri NCS kulör.

PARAFON CorridoImage

PARAFON Corrido

PARAFON Corrido är ett system av inramade ljudabsorbenter, s.k. kassetter med bygel, och tillhörande installationstillbehör som ger fällbarhet åt valfritt håll och snabb och lätt demontering. Systemet används med fördel i korridorer, affärer och utställningslokaler eller varhelst lättåtkomlighet för överliggande utrustning vid service och underhåll är önskvärt. PARAFON Corrido kan monteras mot bl.a. väggar, kabelrännor, fasta tak/friser och bärverk.
Absorbentens yta är klädd av Exclusive infärgad glasfiberfilt och ramen är vit plåtprofil med gerade hörn. PARAFON Corrido har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.
 

ARMSTRONGImage

ARMSTRONG

Armstrong Mineralskivor är hårda undertaksplattor som finns med olika perforering/ ytstruktur. Andelen återvunnet material är minst 40 %.