Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

Modulundertak Industri

PARAFON BullerImage

PARAFON Buller

PARAFON Buller är en gedigen klassiker med ett brett användningsområde för industriella miljöer eller där effektiv ljudabsorption vill uppnås. Stenullens goda brandegenskaper och klimategenskaper jämte ljudabsorptionen gör den extra lämplig för hårda miljöer som industrilokaler, lager, idrottsanläggningar, parkeringsgarage och likn. Stenullen håller sig formstabil även i mycket höga temperaturer i händelse av brand. PARAFON Buller finns i flera olika färger, tjocklekar och storlekar och kan installeras i nedpendlat bärverk eller med olika typer av direktmontage.

PARAFON Buller BevelImage

PARAFON Buller Bevel

PARAFON Buller Bevel är en effektiv bullerabsorbent för montering direkt mot innertaket med limning eller fästbleck. Den vita ytan och fasade kanten gör den användbar i en rad olika sammanhang för effektiv ljudabsorption där bärverk vill unvikas eller inte kan användas. PARAFON Buller Bevel har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand. 

PARAFON Buller BudgetImage

PARAFON Buller Budget

PARAFON Buller Budget är en ljudabsorbent för miljöer med lägre estetiska krav med naturell glasfiberfilt där ojämnheter och färgvariationer kan förekomma. PARFON Buller Budget är en effektiv bullerdämpare med stenullens goda brandegenskaper och kan även fungera som tilläggsisolering med lambdavärde 0,035 W/mK. Lämpar sig bäst för dikt an montage och kan fås i tjocklekar upp till 200 mm.

PARAFON Buller FPSImage

PARAFON Buller FPS (Brandskiva)

PARAFON Buller FPS är en brandskyddande undertaksskiva  särskilt anpassad för lokaler där man utöver brandskydd behöver god ljudabsorption och ett tilltalande utseende. Stenull har mycket goda brandskyddsegenskaper som varierar beroende på materialets densitet och tjocklek.  PARAFON Buller FPS har optimerad densitet och tjocklek för att tillgodose  krav på både brandskydd och ljudabsorption. Den finns  i vitt och svart utförande vilket gör att inget extra ytskikt behövs för estetikens skull. Montering görs med skruv och bricka som finns i vitt och svart. 
PARAFON Buller FPS är godkänd för användning i taklösningar med brandteknisk klass REI 30 och REI 60 med bärande konstruktion av profilerad stålplåt enligt svenskt typgodkännande. 

PARAFON Buller SolidImage

PARAFON Buller Solid

PARAFON Buller Solid är en effektiv och slagtålig ljudabsorbent för tak och väggar i miljöer med lägre estetiska krav då vissa ojämnheter och färgvariationer förekommer på produkten. PARAFON Buller Solid har förstärkt yta av glasfiberväv som kan stå emot slag och omild behandling och lämpar sig för t.ex. uppvärmda källarutrymmen, industrilokaler, idrottshallar. PARAFON Buller Solid  har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand och har i övrigt stenullen goda klimategenskaper.