Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

PARAFON Buller FPS

Brandskiva

PARAFON Buller FPS är en brandskyddande undertaksskiva  särskilt anpassad för lokaler där man utöver brandskydd behöver god ljudabsorption och ett tilltalande utseende. Stenull har mycket goda brandskyddsegenskaper som varierar beroende på materialets densitet och tjocklek.  PARAFON Buller FPS har optimerad densitet och tjocklek för att tillgodose  krav på både brandskydd och ljudabsorption. Den finns  i vitt och svart utförande vilket gör att inget extra ytskikt behövs för estetikens skull. Montering görs med skruv och bricka som finns i vitt och svart. 
PARAFON Buller FPS är godkänd för användning i taklösningar med brandteknisk klass REI 30 och REI 60 med bärande konstruktion av profilerad stålplåt enligt svenskt typgodkännande. 

Produktblad

 
Uppdaterad 28 okt 2019

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A:  
40 mm600 x 1200 mm4,2 kg/m²
40 mm1200 x 1200 mm4,2 kg/m²
70 mm600 x 1200 mm7,2 kg/m²

Förpackning

Förpackning
Pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brännbarhet Obrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Värmekonduktivitet (av tillverkaren deklarerade värden)
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet0,035 W/mK EN 12667

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an40 mm: 0,90EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.70 mm: 1,00 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklassA EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Infärgat glasfiberytskikt. Vit eller svart. Baksida: Tunn glasfiberfilt.
Glansfaktor
Vit: 2, Svart: 1,5
Ljusreflektion
Vit: 77 %, Svart: 4 %

Färger

Vit, NCS S 1000-N
Svart, NCS S 9000-N

Kanter

Behandling av kanter
Tunt spraymålad

Kantutformningar

A

Montering

Installeras med skruv och bricka eller med svetsnit enligt särskilda instruktioner för brandskydd. Ska monteras tätt ihop med förskjutna skarvar.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A:  
40 mm600 x 1200 mm4,2 kg/m²
40 mm1200 x 1200 mm4,2 kg/m²
70 mm600 x 1200 mm7,2 kg/m²

Förpackning

Förpackning
Pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brännbarhet Obrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Värmekonduktivitet (av tillverkaren deklarerade värden)
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet0,035 W/mK EN 12667

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an40 mm: 0,90EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.70 mm: 1,00 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklassA EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Infärgat glasfiberytskikt. Vit eller svart. Baksida: Tunn glasfiberfilt.
Glansfaktor
Vit: 2, Svart: 1,5
Ljusreflektion
Vit: 77 %, Svart: 4 %

Färger

Vit, NCS S 1000-N
Svart, NCS S 9000-N

Kanter

Behandling av kanter
Tunt spraymålad

Kantutformningar

A

Montering

Installeras med skruv och bricka eller med svetsnit enligt särskilda instruktioner för brandskydd. Ska monteras tätt ihop med förskjutna skarvar.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A:  
40 mm600 x 1200 mm4,2 kg/m²
40 mm1200 x 1200 mm4,2 kg/m²
70 mm600 x 1200 mm7,2 kg/m²

Förpackning

Förpackning
Pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brännbarhet Obrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Värmekonduktivitet (av tillverkaren deklarerade värden)
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet0,035 W/mK EN 12667

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an40 mm: 0,90EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.70 mm: 1,00 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklassA EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Infärgat glasfiberytskikt. Vit eller svart. Baksida: Tunn glasfiberfilt.
Glansfaktor
Vit: 2, Svart: 1,5
Ljusreflektion
Vit: 77 %, Svart: 4 %

Färger

Vit, NCS S 1000-N
Svart, NCS S 9000-N

Kanter

Behandling av kanter
Tunt spraymålad

Kantutformningar

A

Montering

Installeras med skruv och bricka eller med svetsnit enligt särskilda instruktioner för brandskydd. Ska monteras tätt ihop med förskjutna skarvar.

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor