Slagtåliga undertak Industri

PARAFON Buller SolidImage

PARAFON Buller Solid

PARAFON Buller Solid är en effektiv industriabsorbent för tak och även väggar som behöver kunna stå emot slag och omild behandling. Solid har förstärkt yta av slagtåligt glasfiberväv och i övrigt stenullen goda brand- och klimategenskaper. Har högsta brandklass, A1 enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.