Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

PARAFON Buller Solid

PARAFON Buller Solid är en effektiv och slagtålig ljudabsorbent för tak och väggar i miljöer med lägre estetiska krav då vissa ojämnheter och färgvariationer förekommer på produkten. PARAFON Buller Solid har förstärkt yta av glasfiberväv som kan stå emot slag och omild behandling och lämpar sig för t.ex. uppvärmda källarutrymmen, industrilokaler, idrottshallar. PARAFON Buller Solid  har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand och har i övrigt stenullen goda klimategenskaper.

Produktblad

 
Uppdaterad 29 okt 2019