PARAFON Step

PARAFON STEP är ett akustiktak som ger stora möjligheter att skapa attraktiva och unika interiörer där undertaket inte bara fungerar som en neutral bas utan får bidra till inredningen i rummet och förstärka helhetsupplevelsen.
I Stepkonceptet arbetar vi med ljudabsorbenter i olika format och tjocklekar som ger olika nivåer i höjdled. De olika nivåerna och geometriska formerna kan monteras i olika mönster vilket ger otaliga variationsmöjligheter och det fria valet av kulör ger ytterligare möjlighet att skapa det unika akustiktaket. 
PARAFON STEP är tillverkat av PAROC stenull, ett utmärkt material för ljudabsorption och dessutom helt obrännbart. I STEP utnyttjar vi kontrasten mellan den naturliga stenullens ruffa struktur på akustikplattornas synliga kanter och de släta ytorna, något som ytterligare bidrar till dynamik och variation i konceptet.
PARAFON STEP Direct limmas mot underlaget och PARAFON STEP for Grids monteras i nedpendlat T-15 bärverk som lackeras i samma kulör som ljudabsorbenterna.

Produktblad

 
Uppdaterad 24 jun 2019