Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

PARAFON Step

PARAFON STEP är ett akustiktak som ger stora möjligheter att skapa attraktiva och unika interiörer där undertaket inte bara fungerar som en neutral bas utan får bidra till inredningen i rummet och förstärka helhetsupplevelsen.
I Stepkonceptet arbetar vi med ljudabsorbenter i olika format och tjocklekar som ger olika nivåer i höjdled. De olika nivåerna och geometriska formerna kan monteras i olika mönster vilket ger otaliga variationsmöjligheter och det fria valet av kulör ger ytterligare möjlighet att skapa det unika akustiktaket. 
PARAFON STEP är tillverkat av PAROC stenull, ett utmärkt material för ljudabsorption och dessutom helt obrännbart. I STEP utnyttjar vi kontrasten mellan den naturliga stenullens ruffa struktur på akustikplattornas synliga kanter och de släta ytorna, något som ytterligare bidrar till dynamik och variation i konceptet.
PARAFON STEP Direct limmas mot underlaget och PARAFON STEP for Grids monteras i nedpendlat T-15 bärverk som lackeras i samma kulör som ljudabsorbenterna.

Produktblad

 
Uppdaterad 29 okt 2019

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Step Direct, kant A för direktmontage:  
33 mm600 x 600 mm3,3 kg/m²
40 mm600 x 600 mm4,0 kg/m²
55 mm600 x 600 mm5,5 kg/m²
33 mm300 x 600 mm3,3 kg/m²
40 mm300 x 600 mm4,0 kg/m²
55 mm300 x 600 mm5,5 kg/m²
33 mm300 x 1200 mm3,3 kg/m²
40 mm300 x 1200 mm4,0 kg/m²
55 mm300 x 1200 mm5,5 kg/m²
.  
Step for Grids, kant E15 för T-15 bärverk:  
18 mm300 x 600 mm1,8 kg/m²
34 mm300 x 600 mm3,4 kg/m²
50 mm300 x 600 mm5,0 kg/m²
18 mm600 x 600 mm1,8 kg/m²
34 mm600 x 600 mm3,4 kg/m²
50 mm600 x 600 mm5,0 kg/m²
18 mm600 x 1200 mm1,8 kg/m²
34 mm600 x 1200 mm3,4 kg/m²
50 mm600 x 1200 mm5,0 kg/m²

Andra dimensioner är möjliga, var vänlig kontakta Paroc Akustik Säljorganisation.

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasprodukt obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklassLjudabsorption beroende på kombination av storlekar och tjocklekar. Se akustikdata under flik Akustik. EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Målad glasfiberfilt. Baksida: tunn glassfiberfilt.

Färger

Färg från Parocs färgpalett eller valfri NCS kulör.

Kanter

Behandling av kanter
Spraymålade med synlig ullstruktur.

Kantutformningar

A
E15

Montering

Step Direct limmas direkt mot underlaget. Step for grids installeras i bärverk.

Konstruktionshöjd

Minsta konstruktionshöjd för ej demonterbara
Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

; ; ;

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Step Direct, kant A för direktmontage:  
33 mm600 x 600 mm3,3 kg/m²
40 mm600 x 600 mm4,0 kg/m²
55 mm600 x 600 mm5,5 kg/m²
33 mm300 x 600 mm3,3 kg/m²
40 mm300 x 600 mm4,0 kg/m²
55 mm300 x 600 mm5,5 kg/m²
33 mm300 x 1200 mm3,3 kg/m²
40 mm300 x 1200 mm4,0 kg/m²
55 mm300 x 1200 mm5,5 kg/m²
.  
Step for Grids, kant E15 för T-15 bärverk:  
18 mm300 x 600 mm1,8 kg/m²
34 mm300 x 600 mm3,4 kg/m²
50 mm300 x 600 mm5,0 kg/m²
18 mm600 x 600 mm1,8 kg/m²
34 mm600 x 600 mm3,4 kg/m²
50 mm600 x 600 mm5,0 kg/m²
18 mm600 x 1200 mm1,8 kg/m²
34 mm600 x 1200 mm3,4 kg/m²
50 mm600 x 1200 mm5,0 kg/m²

Andra dimensioner är möjliga, var vänlig kontakta Paroc Akustik Säljorganisation.

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasprodukt obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklassLjudabsorption beroende på kombination av storlekar och tjocklekar. Se akustikdata under flik Akustik. EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Målad glasfiberfilt. Baksida: tunn glassfiberfilt.

Färger

Färg från Parocs färgpalett eller valfri NCS kulör.

Kanter

Behandling av kanter
Spraymålade med synlig ullstruktur.

Kantutformningar

A
E15

Montering

Step Direct limmas direkt mot underlaget. Step for grids installeras i bärverk.

Konstruktionshöjd

Minsta konstruktionshöjd för ej demonterbara
Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

; ; ;

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Step Direct, kant A för direktmontage:  
33 mm600 x 600 mm3,3 kg/m²
40 mm600 x 600 mm4,0 kg/m²
55 mm600 x 600 mm5,5 kg/m²
33 mm300 x 600 mm3,3 kg/m²
40 mm300 x 600 mm4,0 kg/m²
55 mm300 x 600 mm5,5 kg/m²
33 mm300 x 1200 mm3,3 kg/m²
40 mm300 x 1200 mm4,0 kg/m²
55 mm300 x 1200 mm5,5 kg/m²
.  
Step for Grids, kant E15 för T-15 bärverk:  
18 mm300 x 600 mm1,8 kg/m²
34 mm300 x 600 mm3,4 kg/m²
50 mm300 x 600 mm5,0 kg/m²
18 mm600 x 600 mm1,8 kg/m²
34 mm600 x 600 mm3,4 kg/m²
50 mm600 x 600 mm5,0 kg/m²
18 mm600 x 1200 mm1,8 kg/m²
34 mm600 x 1200 mm3,4 kg/m²
50 mm600 x 1200 mm5,0 kg/m²

Andra dimensioner är möjliga, var vänlig kontakta Paroc Akustik Säljorganisation.

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasprodukt obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklassLjudabsorption beroende på kombination av storlekar och tjocklekar. Se akustikdata under flik Akustik. EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Målad glasfiberfilt. Baksida: tunn glassfiberfilt.

Färger

Färg från Parocs färgpalett eller valfri NCS kulör.

Kanter

Behandling av kanter
Spraymålade med synlig ullstruktur.

Kantutformningar

A
E15

Montering

Step Direct limmas direkt mot underlaget. Step for grids installeras i bärverk.

Konstruktionshöjd

Minsta konstruktionshöjd för ej demonterbara
Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet

Rengöring och underhåll

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

; ; ;