Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

Hygienundertak

PARAFON HygieneImage

PARAFON Hygiene

PARAFON Hygiene är en mycket tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i lokaler med höga krav på god hygien och rengöring. Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desificeringsmedel. PARAFON Hygien monteras i bärverk och ifuktiga och våta miljöer rekommenderas installation med Prelude korrosionsförstärkt bärverkssystem.
Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum.
PARAFON Hygien kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Hygiene har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON ClinicImage

PARAFON Clinic

PARAFON Clinic är en tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i medicinska, lab- , och liknande miljöer med höga krav på god hygien och rengöring.  Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och som tål frekvent avtorkning och rengöring med desificeringsmedel men inte avspoling.  PARAFON Clinic monteras i bärverk och ger ett matt undertak med mycket bra ljudegenskaper. Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum. 
PARAFON Clinic kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Hygiene har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

PARAFON CleanImage

PARAFON Clean

PARAFON Clean är en fukttålig ljudabsorbent utvecklad för miljöer med hög luftfuktighet men utan krav på frekvent rengöring eller avspolning. Ytan är en infärgad glasfiberfilt som ger ett unddertak med lågt glantal och mycket bra ljudegenskaper.  Tillsammans med Armstrong Prelude bärverk med förstärkt rostskydd får man en ypperlig undertakslösning för fuktiga miljöer. PARAFON Clean  har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.