PARAFON Prime

PARAFON Prime är en extra tålig ljudabsorbent utvecklad för lokaler med mycket höga krav på frekvent och slitande rengöring. Ytan är vit extraförstärkt glasfiberfilt som är mycket skraptålig och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desinficeringsmedel.  
PARAFON Prime kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. PARAFON Prime har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

Produktblad

 
Uppdaterad 24 jun 2019

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A:   
18 mm600 x 600 mm1,4 kg/m²
18 mm600 x 1200 mm1,4 kg/m²
40 mm600 x 600 mm2,8 kg/m²
40 mm600 x 1200 mm2,8 kg/m²

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasskiva obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an18 mm: 0,55EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: 0,65 
Ljudabsorption αw, konstruktionshöjd 200 mm18 mm: 0,45EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: 0,65 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklass18 mm: DEN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: C 

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Renrumsklassificering ISO 4 (ISO 14644-1:1999). Mikrobiologisk klassificering M 10 (NF S 90-351:2013).

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Vitt infärgat extra skraptåligt glasfiberytskikt. Baksida: tunn glasfiberfilt.
Glansfaktor
Ca. 2
Ljusreflektion
Ca. 80 %

Färger

Vit, NCS S 0500-N

Kanter

Behandling av kanter
Täckmålade kanter

Kantutformningar

A

Montering

Installeras med Armstrong Prelude bärverk. I våta miljöer eller där luftfuktigheten kan vara hög måste systemet Prelude TLX med förstärkt rostskydd användas.

Konstruktionshöjd

Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet

Rengöring och underhåll

Har extra tålig yta som kan våttvättas med de vanligt förekommande kemiska rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Tål låg och högtryckstvätt (se detaljerade skötselinstruktioner) Torr rengöring med borstning eller dammsugning med mjuk borste eller avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

.

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A:   
18 mm600 x 600 mm1,4 kg/m²
18 mm600 x 1200 mm1,4 kg/m²
40 mm600 x 600 mm2,8 kg/m²
40 mm600 x 1200 mm2,8 kg/m²

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasskiva obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an18 mm: 0,55EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: 0,65 
Ljudabsorption αw, konstruktionshöjd 200 mm18 mm: 0,45EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: 0,65 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklass18 mm: DEN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: C 

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Renrumsklassificering ISO 4 (ISO 14644-1:1999). Mikrobiologisk klassificering M 10 (NF S 90-351:2013).

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Vitt infärgat extra skraptåligt glasfiberytskikt. Baksida: tunn glasfiberfilt.
Glansfaktor
Ca. 2
Ljusreflektion
Ca. 80 %

Färger

Vit, NCS S 0500-N

Kanter

Behandling av kanter
Täckmålade kanter

Kantutformningar

A

Montering

Installeras med Armstrong Prelude bärverk. I våta miljöer eller där luftfuktigheten kan vara hög måste systemet Prelude TLX med förstärkt rostskydd användas.

Konstruktionshöjd

Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet

Rengöring och underhåll

Har extra tålig yta som kan våttvättas med de vanligt förekommande kemiska rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Tål låg och högtryckstvätt (se detaljerade skötselinstruktioner) Torr rengöring med borstning eller dammsugning med mjuk borste eller avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

.

Godkännande nummer
0809-CPR-1013 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.

Dimensioner

Dimensioner
TjocklekBredd x LängdVikt
Kant A:   
18 mm600 x 600 mm1,4 kg/m²
18 mm600 x 1200 mm1,4 kg/m²
40 mm600 x 600 mm2,8 kg/m²
40 mm600 x 1200 mm2,8 kg/m²

Förpackning

Förpackning
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA2 - s1, d0EN 13964:2014 (EN 13501-1)
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBasskiva obrännbar EN ISO 1182

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
Ljudabsorption αw, Konstruktion dikt an18 mm: 0,55EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: 0,65 
Ljudabsorption αw, konstruktionshöjd 200 mm18 mm: 0,45EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: 0,65 
 
EgenskapVärdeEnligt
Praktisk ljudabsorptionsklass18 mm: DEN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)
.40 mm: C 

Mekaniska egenskaper

Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Böj draghållfasthetNPD EN 13964:2014
Andra mekaniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
RivegenskaperNPD EN 13964:2014

Emissioner

 
EgenskapVärdeEnligt
Emissioner i inomhusklimatM1 Finnish Classification
Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Avgivning av formaldehydE1 EN 13964:2014
Avgivning av asbestfibrerInnehåller ingen asbest EN 13964:2014

Renrumsklassificering ISO 4 (ISO 14644-1:1999). Mikrobiologisk klassificering M 10 (NF S 90-351:2013).

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.

Ytskikt

Beläggning
Vitt infärgat extra skraptåligt glasfiberytskikt. Baksida: tunn glasfiberfilt.
Glansfaktor
Ca. 2
Ljusreflektion
Ca. 80 %

Färger

Vit, NCS S 0500-N

Kanter

Behandling av kanter
Täckmålade kanter

Kantutformningar

A

Montering

Installeras med Armstrong Prelude bärverk. I våta miljöer eller där luftfuktigheten kan vara hög måste systemet Prelude TLX med förstärkt rostskydd användas.

Konstruktionshöjd

Minsta konstruktionshöjd för demonterbarhet

Rengöring och underhåll

Har extra tålig yta som kan våttvättas med de vanligt förekommande kemiska rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Tål låg och högtryckstvätt (se detaljerade skötselinstruktioner) Torr rengöring med borstning eller dammsugning med mjuk borste eller avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Kassering och återvinning

Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ljudabsorptionskurvor

.