Paroc Akustik (PARAFON) är en del av ROCKWOOL Gruppen och från oktober flyttas innehållet till parafon.com.

Ljudreflekterande undertak

PARAFON ReflexImage

PARAFON Reflex

PARAFON Reflex är en ljudreflekterande och lågabsoberande undertaksskiva och kan användas som en del av ett undertak när hörbarhet och taluppfattbarhet bör förbättras, som i hörsalar , klassrum eller rum för musiklyssning. Ytan är klädd med Classic infärgad glasfiberfilt.  PARAFON Reflex har högsta brandklass, A1, enlig EN 13501-1 och har en kärna av obrännbar PAROC stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.