Conci Luft- och ångtätning

PAROC XFM 003 dubbelhäftande tejp används vid fastsättning av plastfilm och vindduk på stålreglar. Monteringen av plastfilm och vinddukar går snabbare när dubbelhäftande tejp används för att hålla upp plastfilmen och hålla den på plats utan mekanisk infästning.


Hörntätningen PAROC XMV 002 är en plastremsa för tätning av hörn runt fönster och dörrar. Hörntätningsremsan består av sammansvetsade ark av åldersbeständig LD-polyetylen som sammanfogats med 90 graders vinkel. Den passar till karmbredderna 125, 170 och 200 mm.


PAROC XMV 003 Vinkeltät ™ är en produkt för invändig tätning av luft- och ångspärr i vinklar där exempelvis tak och väggar eller golv och väggar möts.

Luft- och ångspärren PAROC XMW 012zcf är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr i ytterväggar, golv och tak. Luft- och ångspärren är av dubbelvikt åldersbeständig LD-polyetylen som skapar ett luft- och ångtätt skikt på insidan av isoleringen. Den obrutna spärren förhindrar att luft och ånga rör sig genom det porösa isoleringsskiktet. Skarvarna måste vara överlappande och tejpas.


Tätremsan PAROC XSI 001 är en glasullsremsa som används som isolerings- och tätningsmaterial i byggkonstruktioner. Glasullsremsan är täckt med transparent UV-stabil polyetylen. Den täckta remsan gör väggen helt lufttät och förbättrar hela konstruktionens värmeegenskaper.

PAROC XSI 002 är en glasullsremsa som används som isolerings- och tätningsmaterial runt fönster- och dörrkarmar. Produkten består av två glasullsremsor varav den ena är täckt med polyetylen. Den täckta remsan gör väggen helt lufttät och den yttre remsan förbättrar isoleringen i konstruktionen runt den aktuella byggnadsdelen.

PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement.

PAROC XSI 004zdy är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 004zdy går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. PAROC XSI 004zdy levereras i en förpackning som är lämplig för den som bygger själv.

S-listen PAROC XSS 001 tätar mot luft och fukt och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och träkonstruktion. Den består av slangar av strängsprutat cellgummi på en polyetylenfolie. Eftersom gummiremsorna är elastiska kan de även används som tätning mellan prefabricerade väggelement. Gummiremsorna är 10 mm tjocka okomprimerade. Största bredd är 175 mm.


Den breda kapillärbrytande tätningen PAROC XSS 002 tätar mot luft och fukt och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och träkonstruktion. Tjockleken är 5/8 mm och bredden är upp till 280 mm.


Den kapillärbrytande tätningen PAROC XSS 003 är av polypropylen och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och träkonstruktion, till exempel i garage. Den består av extruderad polypropylen med längsgående TPE-kammar. Den har också en L-formad profil av extruderad polypropylen på ena sidan. Det förhindrar att vatten kommer in i väggen.


Tätningsbandet PAROC XSS 005 är en flexibel tätning som används runt genomföringar i luft- och ångspärren. Tätningsbandet är tillverkat av åldersbeständigt butylgummi. Det är mycket viktigt att alla genomföringar genom luft- och ångspärren tätas noggrant. Det flexibla plasttätningsbandet gör skarvarna täta även på besvärliga ställen.


Den breda kapillärbrytande tätningen PAROC XSS 015 tätar mot luft och fukt och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och träkonstruktion. Den består av slangar av strängsprutat cellgummi på en polyetylenfolie. Produkten har en laminerad polyetenfolie som är 400 mm bred på ena sidan. Det gör det lätt att ansluta den till ångspärren i golvet eller på väggen.


PAROC XST 012 tejpark är enkelhäftande för tätning av större hål i plastfolie. Mycket användningsbar vid exempelvis lösullsinstallationer.

PAROC XST 013 tätningstejp är en enkelhäftande tejp för skarvning och lagning av luft- och ångspärrs- och vindskyddsprodukter. Tejpen har mycket god vidhäftningsförmåga, är åldersbeständig och UV-resistent.