Conci Luft- och ångtätning

PAROC XFM 003Image

PAROC XFM 003 (Dubbeltejp)

PAROC XFM 003 dubbelhäftande tejp används vid fastsättning av plastfilm och vindduk på stålreglar. Monteringen av plastfilm och vinddukar går snabbare när dubbelhäftande tejp används för att hålla upp plastfilmen och hålla den på plats utan mekanisk infästning.


PAROC XMV 002Image

PAROC XMV 002 (Hörntät)

Hörntätningen PAROC XMV 002 är en plastremsa för tätning av hörn runt fönster och dörrar. Hörntätningsremsan består av sammansvetsade ark av åldersbeständig LD-polyetylen som sammanfogats med 90 graders vinkel. Den passar till karmbredderna 125, 170 och 200 mm.


PAROC XMV 003Image

PAROC XMV 003 (Vinkeltät ™)

PAROC XMV 003 Vinkeltät ™ är en produkt för invändig tätning av luft- och ångspärr i vinklar där exempelvis tak och väggar eller golv och väggar möts.

PAROC XMV 012zcfImage

PAROC XMV 012zcf (Luft- och ångspärr)

Luft- och ångspärren PAROC XMW 012zcf är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr i ytterväggar, golv och tak. Luft- och ångspärren är av dubbelvikt åldersbeständig LD-polyetylen som skapar ett luft- och ångtätt skikt på insidan av isoleringen. Den obrutna spärren förhindrar att luft och ånga rör sig genom det porösa isoleringsskiktet. Skarvarna måste vara överlappande och tejpas.


PAROC XSI 001Image

PAROC XSI 001 (Tätremsa)

Tätremsan PAROC XSI 001 är en glasullsremsa som används som isolerings- och tätningsmaterial i byggkonstruktioner. Glasullsremsan är täckt med transparent UV-stabil polyetylen. Den täckta remsan gör väggen helt lufttät och förbättrar hela konstruktionens värmeegenskaper.

PAROC XSI 002Image

PAROC XSI 002 (Fogtät)

PAROC XSI 002 är en glasullsremsa som används som isolerings- och tätningsmaterial runt fönster- och dörrkarmar. Produkten består av två glasullsremsor varav den ena är täckt med polyetylen. Den täckta remsan gör väggen helt lufttät och den yttre remsan förbättrar isoleringen i konstruktionen runt den aktuella byggnadsdelen.

PAROC XSI 003Image

PAROC XSI 003 (Drevningsremsa)

PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement.

PAROC XSI 004Image

PAROC XSI 004 (Drevningsremsa GDS)

PAROC XSI 004zdy är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 004zdy går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. PAROC XSI 004zdy levereras i en förpackning som är lämplig för den som bygger själv.

PAROC XSS 001Image

PAROC XSS 001 (S-list)

 S-listen PAROC XSS 001 består av slangar i strängsprutat cellgummi på en polyetylenfolie. Eftersom gummiremsorna är elastiska kan de används som tätning mellan prefabricerade väggelement. Gummiremsorna är 10 mm tjocka okomprimerade. Största bredd är 175 mm.


PAROC XSS 002Image

PAROC XSS 002 (Tätningslist)

Tätningslist PAROC XSS 002 består av extruderat och åldringsbeständigt polyetenskum med slutna celler. Tätningslistens längsgående kammar ger ett utmärkt skydd mot luftläckor. Produkten lämpar sig väl för t.ex. för värmeisolering och tätning av konstruktionsfogar.


PAROC XSS 005Image

PAROC XSS 005 (Tätningsband)

Tätningsbandet PAROC XSS 005 är en flexibel tätning som används runt genomföringar i luft- och ångspärren. Tätningsbandet är tillverkat av åldersbeständigt butylgummi. Det är mycket viktigt att alla genomföringar genom luft- och ångspärren tätas noggrant. Det flexibla plasttätningsbandet gör skarvarna täta även på besvärliga ställen.


PAROC XSS 015Image

PAROC XSS 015 (Tätningslist L)

Tätningslist L PAROC XSS 015 består av extruderat åldringsbeständigt polyetenskum med slutna celler. Listen av cellplast är väl lämpad för värmeisolering och lufttätning av konstruktionsfogar. Tätningslistens längsgående kammar ger ett utmärkt skydd mot luftläckor. Produkten har en vinge av laminerad polyetenfolie som är 400 mm bred. Det gör det lätt att ansluta den till ångspärren i golvet eller på väggen. Under installationsfasen viks vingen över tröskeln för att skydda den från regn och smuts innan väggmontage.


PAROC XST 012Image

PAROC XST 012 (Tejpark)

PAROC XST 012 är ett enkelhäftande tejpark för tätning av större hål i luft- och ångspärren vid exempelvis lösullsinstallationer.

PAROC XST 013Image

PAROC XST 013 (Tätningstejp)

PAROC XST 013 tätningstejp är en enkelhäftande tejp för skarvning och lagning av luft- och ångspärrs- och vindskyddsprodukter. Tejpen har mycket god vidhäftningsförmåga, är åldersbeständig och UV-resistent.