PAROC XMV 012zcf

Luft- och ångspärr

PAROC XMV 012zcf

Luft- och ångspärren PAROC XMW 012zcf är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr i ytterväggar, golv och tak. Luft- och ångspärren är av dubbelvikt åldersbeständig LD-polyetylen som skapar ett luft- och ångtätt skikt på insidan av isoleringen. Den obrutna spärren förhindrar att luft och ånga rör sig genom det porösa isoleringsskiktet. Skarvarna måste vara överlappande och tejpas.

Produktblad

 
Uppdaterad 14 apr 2012

Godkännande: CE-märked (EN 13984), P-märkt (0278/08)

Thickness
0,12 mm
Width
2,7 m
Length
25 m
Weight
7,5 kg/rulle

Förpackning

Package Type
Plastemballage– Rulle

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd>2000 x 10³ s/m-

Montering

Arbetsanvisning är tryckt på emballaget.

Godkännande: CE-märked (EN 13984), P-märkt (0278/08)

Thickness
0,12 mm
Width
2,7 m
Length
25 m
Weight
7,5 kg/rulle

Förpackning

Package Type
Plastemballage– Rulle

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd>2000 x 10³ s/m-

Montering

Arbetsanvisning är tryckt på emballaget.

Godkännande: CE-märked (EN 13984), P-märkt (0278/08)

Thickness
0,12 mm
Width
2,7 m
Length
25 m
Weight
7,5 kg/rulle

Förpackning

Package Type
Plastemballage– Rulle

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd>2000 x 10³ s/m-

Montering

Arbetsanvisning är tryckt på emballaget.