PAROC XSI 002

Fogtät

PAROC XSI 002
PAROC XSI 002 är en glasullsremsa som används som isolerings- och tätningsmaterial runt fönster- och dörrkarmar. Produkten består av två glasullsremsor varav den ena är täckt med polyetylen. Den täckta remsan gör väggen helt lufttät och den yttre remsan förbättrar isoleringen i konstruktionen runt den aktuella byggnadsdelen.

Produktblad

 
Uppdaterad 10 jan 2022

Tjocklek
22 mm
Bredd
60 mm
Längd
15 m

Förpackning

Förpackning
Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrandklassificeringOplastad remsa: A1; Plastad remsa: F EN 13501-1
BrännbarhetOplastad remsa: obrännbar; Plastad rensa: brännbar EN ISO 1182; EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Tjocklek
22 mm
Bredd
60 mm
Längd
15 m

Förpackning

Förpackning
Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrandklassificeringOplastad remsa: A1; Plastad remsa: F EN 13501-1
BrännbarhetOplastad remsa: obrännbar; Plastad rensa: brännbar EN ISO 1182; EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Tjocklek
22 mm
Bredd
60 mm
Längd
15 m

Förpackning

Förpackning
Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrandklassificeringOplastad remsa: A1; Plastad remsa: F EN 13501-1
BrännbarhetOplastad remsa: obrännbar; Plastad rensa: brännbar EN ISO 1182; EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.