PAROC XSI 003

Drevningsremsa

PAROC XSI 003 är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 003 går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement.

Produktblad

 
Uppdaterad 16 apr 2014

Thickness
22 mm
Width
50, 80, 100 mm
Length
15 m

Förpackning

Package Type
Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 13501-1
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Thickness
22 mm
Width
50, 80, 100 mm
Length
15 m

Förpackning

Package Type
Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 13501-1
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Thickness
22 mm
Width
50, 80, 100 mm
Length
15 m

Förpackning

Package Type
Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 13501-1
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.