PAROC XSI 004

Drevningsremsa GDS

PAROC XSI 004
PAROC XSI 004zdy är en glasullsremsa som används som värmeisolering runt till exempel fönster och dörrar och för tätning mellan murblock. Den tunna och mjuka isoleringsremsan är enkel att hantera och montera i olika tillämpningar. Med PAROC XSI 004zdy går det även att isolera hålrum mellan olika konstruktionselement. PAROC XSI 004zdy levereras i en förpackning som är lämplig för den som bygger själv.

Produktblad

 
Uppdaterad 16 apr 2014

Tjocklek
22 mm
Bredd
80 mm
Längd
15 m

Förpackning

Förpackning
Plastpåse. Plastpåse i kartong. Packat för självbyggare.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13501-1
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbart material. EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Tjocklek
22 mm
Bredd
80 mm
Längd
15 m

Förpackning

Förpackning
Plastpåse. Plastpåse i kartong. Packat för självbyggare.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13501-1
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbart material. EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Tjocklek
22 mm
Bredd
80 mm
Längd
15 m

Förpackning

Förpackning
Plastpåse. Plastpåse i kartong. Packat för självbyggare.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 13501-1
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetObrännbart material. EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.