PAROC XSS 003

Syllskydd

PAROC XSS 003

Den kapillärbrytande tätningen PAROC XSS 003 är av polypropylen och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och träkonstruktion, till exempel i garage. Den består av extruderad polypropylen med längsgående TPE-kammar. Den har också en L-formad profil av extruderad polypropylen på ena sidan. Det förhindrar att vatten kommer in i väggen.

Produktblad

 
Uppdaterad 9 feb 2012