PAROC XSS 005

Tätningsband

PAROC XSS 005

Tätningsbandet PAROC XSS 005 är en flexibel tätning som används runt genomföringar i luft- och ångspärren. Tätningsbandet är tillverkat av åldersbeständigt butylgummi. Det är mycket viktigt att alla genomföringar genom luft- och ångspärren tätas noggrant. Det flexibla plasttätningsbandet gör skarvarna täta även på besvärliga ställen.

Produktblad

 
Uppdaterad 9 feb 2012

Thickness
2 mm
Width
50 mm
Length
10 m

Förpackning

Package Type
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassF  
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
AppliceringstemperaturOptimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.-

Montering

Arbetsanvisning nr 3050

Hantering och lagring

Förvaras i rumstemperatur.

Thickness
2 mm
Width
50 mm
Length
10 m

Förpackning

Package Type
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassF  
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
AppliceringstemperaturOptimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.-

Montering

Arbetsanvisning nr 3050

Hantering och lagring

Förvaras i rumstemperatur.

Thickness
2 mm
Width
50 mm
Length
10 m

Förpackning

Package Type
Kartong

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassF  
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
AppliceringstemperaturOptimalt +10 °C till +25 °C men kan appliceras ner till +4 °C.-

Montering

Arbetsanvisning nr 3050

Hantering och lagring

Förvaras i rumstemperatur.