PAROC XPG 001

Byggklister

ÅARPC XPG 001

PAROC XPG 001 är ett mineraliskt klisterbruk med mycket hög vidhäftning, hög stabilitet och vattenånggenomsläpplighet. De mycket goda produktegenskaperna gör XPG 001 Byggklister till det optimala valet för klistring av PAROC Undertakslamell CGL 20cy. Byggklistret kan användas in- och utvändigt på alla mineraliska och nästan alla organiska underlag.

Produktblad

 
Uppdaterad 18 mar 2014

CE-märkt enligt EN998-1

Förpackning

Förpackning
Säck

Säck om 25 kg torrbruk

Montering

Förbrukning: 4-5 kg/m2 vid klistring på släta underlag. Appliceringsanvisning: Underlaget måste vara fast, rent, torrt och bärkraftigt. Porösa och starkt sugande underlag ska grundas. Invändig gips grundas. För grundning rekommenderas StoPrim Plex. På målade ytor med rester av färg ska alltid provdragning göras (>0,2N/mm²). Lägsta arbets- och underlagstemperatur är +3°C i luft och +5°C på underlag.25 kg Byggklister blandas med 5,75 liter vatten. Blanda väl och låt svälla minst 5 minuter före användning. Klistret appliceras för hand med tandspårad spackel.

Hantering och lagring

I originalförpackning till (se förpackning). Denna produkt är kromatreducerad. Denna egenskap garanteras fram till lagringstidens utgång. Beakta informationen om lagringstid i det redovisade chargenumret på förpackningen. Förklaring till chargenummer: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2+3 = vecka. Ex. 5080013223 – lagringstid garanteras till och med vecka 8 år 2015.

CE-märkt enligt EN998-1

Förpackning

Förpackning
Säck

Säck om 25 kg torrbruk

Montering

Förbrukning: 4-5 kg/m2 vid klistring på släta underlag. Appliceringsanvisning: Underlaget måste vara fast, rent, torrt och bärkraftigt. Porösa och starkt sugande underlag ska grundas. Invändig gips grundas. För grundning rekommenderas StoPrim Plex. På målade ytor med rester av färg ska alltid provdragning göras (>0,2N/mm²). Lägsta arbets- och underlagstemperatur är +3°C i luft och +5°C på underlag.25 kg Byggklister blandas med 5,75 liter vatten. Blanda väl och låt svälla minst 5 minuter före användning. Klistret appliceras för hand med tandspårad spackel.

Hantering och lagring

I originalförpackning till (se förpackning). Denna produkt är kromatreducerad. Denna egenskap garanteras fram till lagringstidens utgång. Beakta informationen om lagringstid i det redovisade chargenumret på förpackningen. Förklaring till chargenummer: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2+3 = vecka. Ex. 5080013223 – lagringstid garanteras till och med vecka 8 år 2015.

CE-märkt enligt EN998-1

Förpackning

Förpackning
Säck

Säck om 25 kg torrbruk

Montering

Förbrukning: 4-5 kg/m2 vid klistring på släta underlag. Appliceringsanvisning: Underlaget måste vara fast, rent, torrt och bärkraftigt. Porösa och starkt sugande underlag ska grundas. Invändig gips grundas. För grundning rekommenderas StoPrim Plex. På målade ytor med rester av färg ska alltid provdragning göras (>0,2N/mm²). Lägsta arbets- och underlagstemperatur är +3°C i luft och +5°C på underlag.25 kg Byggklister blandas med 5,75 liter vatten. Blanda väl och låt svälla minst 5 minuter före användning. Klistret appliceras för hand med tandspårad spackel.

Hantering och lagring

I originalförpackning till (se förpackning). Denna produkt är kromatreducerad. Denna egenskap garanteras fram till lagringstidens utgång. Beakta informationen om lagringstid i det redovisade chargenumret på förpackningen. Förklaring till chargenummer: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2+3 = vecka. Ex. 5080013223 – lagringstid garanteras till och med vecka 8 år 2015.