PAROC WAB 10ttp

Väggboard

Väggboarden PAROC WAB 10ttp är av obrännbar stenull med pappersförsedd yta för isolering av befintliga och nya ventilerade ytterväggar. Den tunna väggisoleringsskivan kan användas som köldbryggebrytare i ett tvåskiktssystem i kombination med ett annat värmeisoleringsskikt. Med ett tvåskiktssystem kan du skapa ett obrutet värmeisoleringsskikt med förskjutna fogar, vilket ger väggen bättre värmeegenskaper. Väggskivans baksida är försedd med naturfärgad glasfiberflor.

Produktblad

 
Uppdaterad 29 jun 2018