Markisolering

MarkisoleringRätt markisolering blir viktigare och viktigare för att skapa en energieffektiv och hållbar grund för våra byggnader. PAROC BASIS är samlingsnamnet för vårt sortiment av lösningar för grunder – de flesta producerade i vårt fuktsäkra material PAROC Stenull. En välisolerad grund utan fuktskador bidrar till byggnadens välmående och hållbarhet.

 

Se våra olika lösningar för markisolering här >

PAROC GRS 20Image

PAROC GRS 20 (Markskiva)

Markskivan PAROC GRS 20 är av obrännbar stenullsisolering för befintliga och nya källarväggar. Den vattenavvisande markisoleringsskivan kan användas som värmeisolering och kapillärbrytande skikt. Skivans tryckspänning är 20 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 2 000 kg/m2 vid 10% deformation. För att det ska fungera ordentligt måste den andra sidan av den utvändiga grundisoleringen vara vänd mot en varm konstruktion.


PAROC GRS 30Image

PAROC GRS 30 (Markskiva)

Markskivan PAROC GRS 30 är av obrännbar stenullsisolering för befintliga och nya källarväggar. Den vattenavvisande markisoleringsskivan kan användas som värmeisolering och kapillärbrytande skikt. Skivans tryckspänning är 30 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 3 000 kg/m2 vid 10% deformation. För att det ska fungera ordentligt måste den andra sidan av den utvändiga grundisoleringen vara vänd mot en varm konstruktion.

PAROC GRS 40Image

PAROC GRS 40 (Markskiva)

Markskivan PAROC GRS 40 är av obrännbar stenullsisolering för befintliga och nya källarväggar. Den vattenavvisande markisoleringsskivan kan användas som värmeisolering och kapillärbrytande skikt. Skivans tryckspänning är 40 kPa, vilket betyder att skivan klarar en last på 4 000 kg/m2 vid 10% deformation. För att det ska fungera ordentligt måste den andra sidan av den utvändiga grundisoleringen vara vänd mot en varm konstruktion.

PAROC XEC 300ggjImage

PAROC XEC 300ggj (Ecoprim Källarvägg )

PAROC XEC 300ggj är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS). Skivan är spontad och har spår i längsriktningen på bägge sidor. Den används för att utvändigt isolera källarväggar. PAROC XEC 300ggj har en mycket hög motståndsförmåga mot stora markbelastningar av t.ex. tung trafik samtidigt som den goda förmågan att leda bort vatten via de längsgående spåren behålls. 

PAROC XES 200Image

PAROC XES 200 (Ecoprim)

PAROC XES 200 är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med raka kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.

PAROC XES 200jImage

PAROC XES 200j (Ecoprim)

PAROC XES 200j är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.

PAROC XES 300Image

PAROC XES 300 (Ecoprim)

PAROC XES 300 är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med raka kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar, flygfält, järnvägar mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.


PAROC XES 300jImage

PAROC XES 300j (Ecoprim)

PAROC XES 300j är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar, flygfält mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.

PAROC XES 400jImage

PAROC XES 400j (Ecoprim)

PAROC XES 400j är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar, flygfält, järnvägar mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.

PAROC XES 500jImage

PAROC XES 500j (Ecoprim)

PAROC XES 500j är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar, flygfält, järnvägar mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.