PAROC XEC 300ggj

Ecoprim Källarvägg

PAROC XEC 300ggj är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS). Skivan är spontad och har spår i längsriktningen på bägge sidor. Den används för att utvändigt isolera källarväggar. PAROC XEC 300ggj har en mycket hög motståndsförmåga mot stora markbelastningar av t.ex. tung trafik samtidigt som den goda förmågan att leda bort vatten via de längsgående spåren behålls. 

Produktblad

 
Uppdaterad 10 mar 2022

Godkännande: CE-märkt (EN 13164:2012+A1:2015)

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
585 x 2400 mm100 mm
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur och fuktighet, DS(70,90)≤ 5 % EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1604)

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Paket - Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassNPD EN 13164:2012+A1:2015 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklekstolerans, TT1 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 823)
Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
1000,037 / 2,70 EN 13164:2012+A1:2015

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)≤ 1 Vol %  
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ150 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12086)

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ10, σm 300 kPa EN 13164:2012+A1:2015 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenInga utsläpp EN 13164:2012+A1:2015

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Krypning CC(i1/i2/y)σc, XctCC(3,0/1,5/50)140 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1606)
Beständighet av brand- och termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Dopp- och frysprovFTCD1 EN 13164:2012+A1:2015 (12091)

Godkännande: CE-märkt (EN 13164:2012+A1:2015)

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
585 x 2400 mm100 mm
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur och fuktighet, DS(70,90)≤ 5 % EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1604)

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Paket - Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassNPD EN 13164:2012+A1:2015 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklekstolerans, TT1 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 823)
Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
1000,037 / 2,70 EN 13164:2012+A1:2015

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)≤ 1 Vol %  
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ150 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12086)

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ10, σm 300 kPa EN 13164:2012+A1:2015 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenInga utsläpp EN 13164:2012+A1:2015

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Krypning CC(i1/i2/y)σc, XctCC(3,0/1,5/50)140 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1606)
Beständighet av brand- och termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Dopp- och frysprovFTCD1 EN 13164:2012+A1:2015 (12091)

Godkännande: CE-märkt (EN 13164:2012+A1:2015)

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
585 x 2400 mm100 mm
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur och fuktighet, DS(70,90)≤ 5 % EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1604)

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Paket - Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassNPD EN 13164:2012+A1:2015 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklekstolerans, TT1 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 823)
Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
1000,037 / 2,70 EN 13164:2012+A1:2015

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)≤ 1 Vol %  
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd MU, µ150 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 12086)

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ10, σm 300 kPa EN 13164:2012+A1:2015 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenInga utsläpp EN 13164:2012+A1:2015

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Krypning CC(i1/i2/y)σc, XctCC(3,0/1,5/50)140 EN 13164:2012+A1:2015 (EN 1606)
Beständighet av brand- och termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Dopp- och frysprovFTCD1 EN 13164:2012+A1:2015 (12091)