PAROC XES 300j

Ecoprim

PAROC XES 300j är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar, flygfält mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.

Produktblad

 
Uppdaterad 4 jan 2019

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
600 x 1200 mm50 mm
600 x 1200 mm100 mm

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Paket - Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassF EN 13164:2012 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklekstolerans, TT1 EN 13164:2012 (EN 823)
Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
500,035 / 1,45EN 13164:2012
1000,037 / 2,70EN 13164:2012

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)≤ 1 Vol %  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ10, σm 250 kPa EN 13164:2012 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenInga utsläpp EN 13164:2012

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Krypning CC(i1/i2/y)σc, XctCC(2/1,5/50)130 EN 13164:2012
Dopp- och frysprov
FTCD1

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
600 x 1200 mm50 mm
600 x 1200 mm100 mm

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Paket - Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassF EN 13164:2012 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklekstolerans, TT1 EN 13164:2012 (EN 823)
Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
500,035 / 1,45EN 13164:2012
1000,037 / 2,70EN 13164:2012

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)≤ 1 Vol %  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ10, σm 250 kPa EN 13164:2012 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenInga utsläpp EN 13164:2012

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Krypning CC(i1/i2/y)σc, XctCC(2/1,5/50)130 EN 13164:2012
Dopp- och frysprov
FTCD1

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
600 x 1200 mm50 mm
600 x 1200 mm100 mm

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Paket - Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassF EN 13164:2012 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklekstolerans, TT1 EN 13164:2012 (EN 823)
Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
500,035 / 1,45EN 13164:2012
1000,037 / 2,70EN 13164:2012

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, långtid WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012 (EN 12087)
Vattenabsorption vid diffusion, långtid WD(V)≤ 1 Vol %  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning eller Tryckhållfasthet CS(10\Y), σ10, σm 250 kPa EN 13164:2012 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenInga utsläpp EN 13164:2012

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Krypning CC(i1/i2/y)σc, XctCC(2/1,5/50)130 EN 13164:2012
Dopp- och frysprov
FTCD1