PAROC XES 400j

Ecoprim

PAROC XES 400j är tillverkad av extruderad polystyrencellplast (XPS) med falsade kanter. Den kan användas i konstruktioner där det ställs stora krav på fukttålighet och hög motståndsförmåga mot belastningar, t ex flytande golv, fundament, kantbalkar, VA-ledningar, isbanor, omvända tak, källarytterväggar, vägar, flygfält, järnvägar mm. Materialet är också utmärkt i sandwichkonstruktioner. Skivans förmåga att klara långtidslast är dimensionerande vid valet av aktuell Ecoprim produkt.

Produktblad

 
Uppdaterad 29 sep 2016

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
585 x 2485 mm100 mm

Förpackning

Package Type
Plastemballage - Paket -Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassF EN 13501-1

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
1000,037 / 2,70EN 13164:2012

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Long Term WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012 (EN 12087)
Water Absorption, Long Term by Diffusion WD(V)≤ 1 Vol %  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Stress or Compressive Strength CS(10\Y), σ10 , σm300 kPa EN 13164:2012 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Release of Dangerous SubstancesInga utsläpp EN 13164:2012

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Creep CC(i1/i2/y)σc, XctCC(2/1,5/50)180 EN 13164:2012
Freeze-thaw Resistance
FTCD1

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
585 x 2485 mm100 mm

Förpackning

Package Type
Plastemballage - Paket -Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassF EN 13501-1

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
1000,037 / 2,70EN 13164:2012

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Long Term WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012 (EN 12087)
Water Absorption, Long Term by Diffusion WD(V)≤ 1 Vol %  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Stress or Compressive Strength CS(10\Y), σ10 , σm300 kPa EN 13164:2012 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Release of Dangerous SubstancesInga utsläpp EN 13164:2012

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Creep CC(i1/i2/y)σc, XctCC(2/1,5/50)180 EN 13164:2012
Freeze-thaw Resistance
FTCD1

Godkännande: CE-märkt (EN 13164)

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
585 x 2485 mm100 mm

Förpackning

Package Type
Plastemballage - Paket -Paket på pall

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassF EN 13501-1

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Tjocklek (mm)Värmekonduktivitet λD / Värmeresistans RD 
1000,037 / 2,70EN 13164:2012

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Long Term WL(T), Wlt≤ 0,7 Vol % EN 13164:2012 (EN 12087)
Water Absorption, Long Term by Diffusion WD(V)≤ 1 Vol %  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Stress or Compressive Strength CS(10\Y), σ10 , σm300 kPa EN 13164:2012 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Release of Dangerous SubstancesInga utsläpp EN 13164:2012

Beständighet

Beständighet av tryckhållfasthet gentemot åldring/nedbrytning
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Creep CC(i1/i2/y)σc, XctCC(2/1,5/50)180 EN 13164:2012
Freeze-thaw Resistance
FTCD1