Tillbehör Brandisolering för Byggapplikationer

PAROC XFS 001Image

PAROC XFS 001 (Firespring)

PAROC XFS 001 Firespring är ett fästdon som används för montering av brandskyddsskivor. Firesprings är tillverkade av förzinkat stål. Längden på fästdonet väljs utifrån skivans tjocklek i stålkonstruktionen. Det behövs 30-40 fästdon per löpmeter beroende på stålprofilen. (Se anvisningar från ETA-08/0093)