Tillbehör Markisolering

PAROC XFF 001Image

PAROC XFF 001 (Skarvklammer)

Skarvklammern PAROC XFF 001 är en infästning i plast till Ecoprim-skivor som används för frostisolering. Den är tillverkat av polypropylen med kilformade hörnflikar och hullingförsedda flikar för fastlåsning. Det behövs två stycken per skiva.

PAROC XFF 002Image

PAROC XFF 002 (Dukstift)

Dukstiftet PAROC XFF 002 är en typ av infästning som används när fiberduk fästs på frostisolering i källarväggar. Stiftet är en bricka med två hullingförsedda stift av acetalplast. Monteringen görs för hand.

PAROC XGF 002Image

PAROC XGF 002 (Betongtäckmatta)

Betongtäckmattan PAROC XGF 002 är en isoleringsmatta som används vid gjutning av betongplattor vintertid. Mattan är tillverkad av polyetencellplast med slutna celler. Efter gjutning skyddas den nya betongen av täckmattan så fort som möjligt för att förhindra att betongen fryser. Den friktionsbehandlade ytan gör att mattan håller sig på plats utan att glida. Mattan har god resistens mot kemikalier och olja.


PAROC XGF 003Image

PAROC XGF 003 (Vintermatta)

Vintermatta PAROC XGF 003 består av mineralull, inplastad i friktionsbehandlad polyetenfolie. Används som isolering av betong och formar vid gjutning vintertid. I samband med schaktning vintertid bör man i förväg täcka marken med ett isolerande material. Då tar man tillvara gratisvärmen från marken. Oftast räcker det med 50 mm Vintermatta men vid sträng långvarig kyla bör man dubbla tjockleken. När schaktningen är klar måste schaktbotten skyddas mot frost. Efter gjutning skall den nya betongen skyddas med Vintermatta så snabbt som möjligt.

PAROC XGI 100Image

PAROC XGI 100 (I-element)

I-elementet PAROC XGI 100 är ett isoleringselement som används för kantisolering av nya och gamla socklar. Elementet består av cellplast med 13 mm fiberarmerat betongskikt på ena sidan. Skivan med den färdiga sockelytan monteras i samband med formsättningen eller separat med montagestöd. Det är tidsbesparande att använda särskilda montagestöd eftersom ingen formsättning då behöver göras. Sockelelementet passar också som tilläggsisolering av befintliga socklar. Med sockelelementet får du värmeisolering i kombination med en exklusiv yta.

PAROC XMS 090Image

PAROC XMS 090 (Fiberduk)

PAROC XMS är materialavskiljande geotextil för separation mellan isolering, jord och dränering. För användning på utsidan av källarväggar med isolering PAROC GRS Markskiva eller Ecoprim Källarvägg. Produkten är främst avsedd vid nybyggnation och renovering av byggnader. Fiberduken kan även användas som ett montagehjälpmedel vid lösullsinstallationer i vägg. Godkänd och klassad av NorGeoSpec 2012.