Tillbehör Markisolering

PAROC XFF 001 Image

PAROC XFF 001 (Skarvklammer)

Skarvklammern PAROC XFF 001 är en infästning i plast till Ecoprim-skivor som används för frostisolering. Den är tillverkat av polypropylen med kilformade hörnflikar och hullingförsedda flikar för fastlåsning. Det behövs två stycken per skiva.

PAROC XFF 002 Image

PAROC XFF 002 (Dukstift)

Dukstiftet PAROC XFF 002 är en typ av infästning som används när fiberduk fästs på frostisolering i källarväggar. Stiftet är en bricka med två hullingförsedda stift av acetalplast. Monteringen görs för hand.

PAROC XFF 003 Image

PAROC XFF 003 (Plasthulling)

Plasthullingen PAROC XFF 003 används för sammanhållning av L-element. Hullingen är tillverkad av HDPE och det behövs 3,3 hullingar per löpmeter element.

PAROC XGF 002 Image

PAROC XGF 002 (Betongtäckmatta)

Betongtäckmattan PAROC XGF 002 är en isoleringsmatta som används vid gjutning av betongplattor vintertid. Mattan är tillverkad av polyetencellplast med slutna celler. Efter gjutning skyddas den nya betongen av täckmattan så fort som möjligt för att förhindra att betongen fryser. Den friktionsbehandlade ytan gör att mattan håller sig på plats utan att glida. Mattan har god resistens mot kemikalier och olja.


PAROC XGI 100 Image

PAROC XGI 100 (I-element)

I-elementet PAROC XGI 100 är ett isoleringselement som används för kantisolering av nya och gamla socklar. Elementet består av cellplast med 13 mm fiberarmerat betongskikt på ena sidan. Skivan med den färdiga sockelytan monteras i samband med formsättningen eller separat med montagestöd. Det är tidsbesparande att använda särskilda montagestöd eftersom ingen formsättning då behöver göras. Sockelelementet passar också som tilläggsisolering av befintliga socklar. Med sockelelementet får du värmeisolering i kombination med en exklusiv yta.

PAROC XMS 090 Image

PAROC XMS 090 (Fiberduk)

PAROC XMS 090 är en materialavskiljande geotextil för separation mellan jord och dränering samt filtrering i mark och i Ecoprim källarväggsystem. Produkten är främst avsedd vid nybyggnation och renovering av byggnader och därtill hörande markarbeten samt ytor med lättare trafik. Fiberduken kan även användas som ett montagehjälpmedel vid lösullsinstallationer i vägg.