PAROC XFF 003

Plasthulling

PAROC XFF 003
Plasthullingen PAROC XFF 003 används för sammanhållning av L-element. Hullingen är tillverkad av HDPE och det behövs 3,3 hullingar per löpmeter element.

Produktblad

 
Uppdaterad 9 feb 2012

Längd
180 mm

Förpackning

Förpackning
Påse

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Montering

ca 3,3 st/m element

Längd
180 mm

Förpackning

Förpackning
Påse

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Montering

ca 3,3 st/m element

Längd
180 mm

Förpackning

Förpackning
Påse

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Montering

ca 3,3 st/m element