PAROC XGF 003

Vintermatta

Vintermatta PAROC XGF 003 består av mineralull, inplastad i friktionsbehandlad polyetenfolie. Används som isolering av betong och formar vid gjutning vintertid. I samband med schaktning vintertid bör man i förväg täcka marken med ett isolerande material. Då tar man tillvara gratisvärmen från marken. Oftast räcker det med 50 mm Vintermatta men vid sträng långvarig kyla bör man dubbla tjockleken. När schaktningen är klar måste schaktbotten skyddas mot frost. Efter gjutning skall den nya betongen skyddas med Vintermatta så snabbt som möjligt.

Produktblad

 
Uppdaterad 15 okt 2018