PAROC XGI 100

I-element

PAROC XGI 100
I-elementet PAROC XGI 100 är ett isoleringselement som används för kantisolering av nya och gamla socklar. Elementet består av cellplast med 13 mm fiberarmerat betongskikt på ena sidan. Skivan med den färdiga sockelytan monteras i samband med formsättningen eller separat med montagestöd. Det är tidsbesparande att använda särskilda montagestöd eftersom ingen formsättning då behöver göras. Sockelelementet passar också som tilläggsisolering av befintliga socklar. Med sockelelementet får du värmeisolering i kombination med en exklusiv yta.

Produktblad

 
Uppdaterad 9 feb 2012

Tjocklek
70 och 100 mm
Längd
1200
Höjd
400 och 600
Total Höjd
mm
Vikt
ca. 15 kg/element (h=400)ca. 22 kg/element (h=600)

Förpackning

Förpackning
Plastemballage– Element på pall

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetIsolering – brännbart material. Ytskikt – obrännbart material. EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Värmemotstånd70 mm: 1,5 m2 °C/W, 100 mm: 2,0 m2 °C/W-
LastupptagningSe broschyr "Grundläggning - Varma konstruktioner" rekv.nr 341-

Montering

Separat arbetsanvisning nr 3023 medlevereras varje förpackning

Tjocklek
70 och 100 mm
Längd
1200
Höjd
400 och 600
Total Höjd
mm
Vikt
ca. 15 kg/element (h=400)ca. 22 kg/element (h=600)

Förpackning

Förpackning
Plastemballage– Element på pall

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetIsolering – brännbart material. Ytskikt – obrännbart material. EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Värmemotstånd70 mm: 1,5 m2 °C/W, 100 mm: 2,0 m2 °C/W-
LastupptagningSe broschyr "Grundläggning - Varma konstruktioner" rekv.nr 341-

Montering

Separat arbetsanvisning nr 3023 medlevereras varje förpackning

Tjocklek
70 och 100 mm
Längd
1200
Höjd
400 och 600
Total Höjd
mm
Vikt
ca. 15 kg/element (h=400)ca. 22 kg/element (h=600)

Förpackning

Förpackning
Plastemballage– Element på pall

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetIsolering – brännbart material. Ytskikt – obrännbart material. EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Värmemotstånd70 mm: 1,5 m2 °C/W, 100 mm: 2,0 m2 °C/W-
LastupptagningSe broschyr "Grundläggning - Varma konstruktioner" rekv.nr 341-

Montering

Separat arbetsanvisning nr 3023 medlevereras varje förpackning