Tillbehör och verktyg

PAROC Cortex tapesImage

PAROC Cortex tapes

Paroc Cortex vindskyddsisolering tillsammans med högkvalitativa PAROC Cortex-tejper kompletterar väder- och vindtätheten i det energieffektiva klimatskalet.

PAROC Cutting table and knivesImage

PAROC Cutting table and knives

Monteringen av Paroc stenullsprodukter sker med en professionell precision när arbetet utförs med de verktyg som är designade för det, dvs. ett ergonomiskt skärbord bord och vassa knivar anpassade för stenull.

PAROC Drilling toolsImage

PAROC Drilling tools

Monteringen av fasadskruvarna och isoleringsfästena i PAROC ZEROfix-systemet går smidigt med bits i rätt storlek.

PAROC EPDM sealing productsImage

PAROC EPDM sealing products

Tätning av fogar i konstruktionen är särskilt viktigt för god ljudisolering mellan rum, eftersom ljud passerar genom samma öppningar som luft. Parocs produktsortiment omfattar EPDM-tätningar för öppningar i konstruktionen.

PAROC Fire protection fastenersImage

PAROC Fire protection fasteners

Infästning av den brandskyddande isoleringen görs alltid med obrännbara infästningar som är brandtestade tillsammans med isoleringsskivorna. Parocs erbjudande inkluderar fästdon (Firespring) och svetsstift för  brandskyddsinstallation.

PAROC Fire tightening stripsImage

PAROC Fire tightening strips

Anslutningarna i brandavskiljande  byggnadsdelar mot andra delar i konstruktionen ska uppfylla samma brandmotståndsklass som själva brandväggskonstruktionen. Paroc stenullsremsor är utmärkta för att isolera brandtekniska fogar. För att uppnå täthet i fogen används stenullsremsor tillsammans med en klassificerad fogmassa för brandtätning.

PAROC Glass wool stripsImage

PAROC Glass wool strips

Anslutningar mellan byggelementens och fogar runt fönster och dörrar ska alltid vara värmeisolerade. Om konstruktionen inte kräver brandklassning kan tätning ske med glasullsremsor. Lufttätningen av fogarna görs med en för ändamålet lämplig tätningsmassa.

PAROC Industrial wall accessoriesImage

PAROC Industrial wall accessories

Ventilerade ytterväggar för industribyggnader kan enkelt utföras genom att använda en tunn vindskyddsisolering och en skarvprofil som tätar samt förstyvar skarvarna mellan vindskyddsskivorna.   

PAROC Insulation fastenersImage

PAROC Insulation fasteners

Infästning av värmeisolering till olika konstruktioner görs med isoleringshållare. Eftersom alla metaller som går igenom  isoleringsskiktet leder värme och kyla, tillverkas vanligtvis isoleringshållare och distanser av mindre värmeledande material.

PAROC Protective matsImage

PAROC Protective mats

Betonggjutning som utförs under vinter måste skyddas mot frost. Skyddet av frostkänsliga konstruktioner görs genom att använda en för ändamålet utvecklad vintermatta

PAROC REWOOL accessoriesImage

PAROC REWOOL accessories

Uppsamlingen av spill från isoleringsarbeten med stenull i PAROC REWOOL-återvinningssystemet kan göras smidigt med återvinningspåsarna och påshållaren som utvecklats för detta ändamål

PAROC SW gluesImage

PAROC SW glues

Brandskyddande, värme- och ljudisolerande stenullslameller kan fästas i taket i parkeringshus genom limning. Att installera stenull utan mekaniska fästen är både energieffektivt och enkelt.

PAROC Vapor barrier sealing tapesImage

PAROC Vapor barrier sealing tapes

Högkvalitativa och med mycket god vidhäftning kompletterar PAROC tätningstejper luft- och ångspärrens täthet.

PAROC Vapor barriersImage

PAROC Vapor barriers

Byggnadens varma inomhusluft innehåller fukt och denna förhindras från att tränga in i konstruktionen med en tät luft- och ångspärr. Luft- och ångspärren ska vara enhetligt och tät för hela klimatskalet.

PAROC Wind deflectorsImage

PAROC Wind deflectors

Riktningen på luftflödet i takfoten på ventilerade vindsutrymmen styrs av vindavledare. Vindavledaren styr luftflödet bort från isoleringsskiktet och förhindrar det kalla luftflödet att försvagar den värmeisolerande  prestandan. En vindavledare är nödvändig, speciellt när man använder lösull som värmeisolering.

PAROC Wind protection membranesImage

PAROC Wind protection membranes

Vindskydd av ventilerade fasader kan även utföras genom att använda ett separat vindskyddsmembran på utsidan av det porösa isoleringsskiktet av stenull. 

PAROC ZEROfix accessoriesImage

PAROC ZEROfix accessories

PAROC ZEROfix fasadsystem är mycket enkelt, lätt att installera och energieffektivt. Värmeisolering och alla systemkomponenter anländer till byggarbetsplatsen i samma transport.