Tillbehör Putsade Fasader

PAROC XFN 004 Image

PAROC XFN 004

XFN 004 är ett lättmonterat nätfäste i slagsegt material som tål höga belastningar. Fästet placerar putsnätet mitt i första putsskiktet. Inget monteringsverktyg behövs.

PAROC XFR 100 Image

PAROC XFR 100 (Putsfäste Trä/Plåt)

Putsfästet PAROC XFR 100 används när tjockputs ska läggas på en träkonstruktion eller en konstruktion med stålreglar. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och nätfästet av acetalharts. Nätfäste, träskruv och bit finns med i förpackningen.

PAROC XFR 200 Image

PAROC XFR 200 (Putsfäste Lättbetong/Tegel)

Putsfästet PAROC XFR 200 används när tjockputs ska läggas på en tegelkonstruktion eller lättbetongkonstruktion. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och och nätfästet av acetalharts. Nätfäste, träskruv och bit finns med i förpackningen.

PAROC XFR 300 Image

PAROC XFR 300 (Putsfäste Betong)

Putsfästet PAROC XFR 300 används när tjockputs ska läggas på en betongkonstruktion. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och och nätfästet av acetalharts. Nätfäste och dorn finns med i förpackningen.

PAROC XNR 001 Image

PAROC XNR 001 (Putsnät)

Putsnätet PAROC XNR 001 används för armering av tjockputsskikt. Nätet monteras med fästdonen PAROC XFR 100, PAROC XFR 200 eller PAROC XFR 300.