Tillbehör Putsade Fasader

XFN 004 är ett lättmonterat nätfäste i slagsegt material som tål höga belastningar. Fästet placerar putsnätet mitt i första putsskiktet. Inget monteringsverktyg behövs.

Putsfästet PAROC XFR 100 används när tjockputs ska läggas på en träkonstruktion eller en konstruktion med stålreglar. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och nätfästet av acetalharts. Nätfäste, träskruv och bit finns med i förpackningen.

Putsfästet PAROC XFR 101 används vid montage av Tjockputsskivan på en träkonstruktion eller en konstruktion med stålreglar. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och nätfästet av acetalharts. Nätfäste, träskruv och bit finns med i förpackningen.

Putsfästet PAROC XFR 200 används när tjockputs ska läggas på en tegelkonstruktion eller lättbetongkonstruktion. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och och nätfästet av acetalharts. Nätfäste, träskruv och bit finns med i förpackningen.

Putsfästet PAROC XFR 201 används vid montage av Tjockputsskivan på en tegel eller lättbetongkonstruktion. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och nätfästet av acetalharts. Nätfäste och dorn för montage finns med i förpackningen. 

Putsfästet PAROC XFR 300 används när tjockputs ska läggas på en betongkonstruktion. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och och nätfästet av acetalharts. Nätfäste och dorn finns med i förpackningen.

Putsfästet PAROC XFR 301 används vid montage av Tjockputsskivan på en betongkonstruktion. Putsfästet är tillverkat av modifierad polyamid och nätfästet av acetalharts. Nätfäste och dorn för montage finns med i förpackningen. 

Putsnätet PAROC XNR 001 används för armering av tjockputsskikt. Nätet monteras med fästdonen PAROC XFR 100, PAROC XFR 200 eller PAROC XFR 300.