Tillbehör Takisolering

PAROC XMV 012Image

PAROC XMV 012 (Luft- och ångspärr)

Luft- och ångspärren PAROC XMW 012 är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr framför allt till låglutande tak. Luft- och ångspärren är av åldersbeständig LD-polyetylen som skapar ett luft- och ångtätt skikt på insidan av isoleringen. Den obrutna spärren förhindrar att luft och ånga rör sig genom det porösa isoleringsskiktet. Skarvarna måste vara överlappande och tejpas. Storlek och dubbelvikning skiljer sig åt för PAROC XMV 12zcf och PAROC XMV 012.


PAROC XMV 020Image

PAROC XMV 020 (Luft- och ångspärr)

Luft- och ångspärren PAROC XMV 020 är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr framför allt till flacka tak. Luft- och ångspärren är av åldersbeständig LD-polyetylen som skapar ett luft- och ångtätt skikt på insidan av isoleringen. Den obrutna spärren förhindrar att luft och ånga rör sig genom det porösa isoleringsskiktet. Skarvarna måste vara överlappande och tejpas. Storlek och dubbelvikning skiljer sig åt för PAROC XMV 12zcf och PAROC XMV 012.


PAROC XVR 001Image

PAROC XVR 001 (Takventilator)

Takventilatorn PAROC XVR 001 ska användas till konstruktioner för ventilerade flacka tak med PAROC Air. Produkten har plan botten och kan därför placeras var som helst på taket.

PAROC XVR 002Image

PAROC XVR 002 (Takventilator Nock)

Takventilatorn PAROC XVR 002 ska användas till konstruktioner för ventilerade flacka tak (PAROC Air). Produkten har vikt botten och kan därför placeras på taknocken.