PAROC XMV 020

Luft- och ångspärr

Luft- och ångspärren PAROC XMV 020 är en polyetylenfolie som används som luft- och ångspärr framför allt till flacka tak. Luft- och ångspärren är av åldersbeständig LD-polyetylen som skapar ett luft- och ångtätt skikt på insidan av isoleringen. Den obrutna spärren förhindrar att luft och ånga rör sig genom det porösa isoleringsskiktet. Skarvarna måste vara överlappande och tejpas. Storlek och dubbelvikning skiljer sig åt för PAROC XMV 12zcf och PAROC XMV 012.

Produktblad

 
Uppdaterad 5 jan 2022

Godkännande: CE-märkt (EN 13984)

Tjocklek
0,20 mm
Bredd
2,7 m
Längd
50 m
Vikt
26 kg/rulle

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Rulle

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd>3000 x 10³ s/m, 80m-

Godkännande: CE-märkt (EN 13984)

Tjocklek
0,20 mm
Bredd
2,7 m
Längd
50 m
Vikt
26 kg/rulle

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Rulle

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd>3000 x 10³ s/m, 80m-

Godkännande: CE-märkt (EN 13984)

Tjocklek
0,20 mm
Bredd
2,7 m
Längd
50 m
Vikt
26 kg/rulle

Förpackning

Förpackning
Plastemballage - Rulle

Brandegenskaper

Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
BrännbarhetBrännbart material EN ISO 1182

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Ånggenomgångsmotstånd>3000 x 10³ s/m, 80m-