PAROC XFS 004

Multi Monti Fasadskruv betong

Fasadskruven är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till det befintliga underlaget av betong, lättbetong eller tegel. Skruven är utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isolering och fasadbeklädnaden. Lösningen bygger på en infästningsmetod med horisontella fasadskruvar som tar vindlast och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasadbeklädnaden.

Produktblad

 
Uppdaterad 2 jun 2020

Längd
200, 250, 300, 350, 400 mm
Diameter
7,5 mm

Förpackning

Förpackning
Kartong

Mer information

Verktyg Torx T40

Längd
200, 250, 300, 350, 400 mm
Diameter
7,5 mm

Förpackning

Förpackning
Kartong

Mer information

Verktyg Torx T40

Längd
200, 250, 300, 350, 400 mm
Diameter
7,5 mm

Förpackning

Förpackning
Kartong

Mer information

Verktyg Torx T40