PAROC XIA 001 Spaceloft

PAROC XIA 001

PAROC Spaceloft är en flexibel isolermatta av fiberförstärkt aerogel med extremt goda värmeisolerande egenskaper. Spaceloft har också goda brandskyddande och ljudisolerande egenskaper. Spaceloft används som värmeisolering för väggar, golv och tak och för att bryta köldbryggor i konstruktionsdetaljer. Spaceloft är lämplig för användning i nyproduktion, renovering och vid restaurering av historiska byggnader.

Produktblad

 
Uppdaterad 19 jun 2013

Nominell densitet
150 kg/m³

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
1450 mm x löpmeter enligt kundens specifikation10 mm
.enligt standard EN 823

Förpackning

Förpackning
Rulle med plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmemotstånd Se bifogad fil 
Värmekonduktivitet λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Tjocklekstolerans, T± 1 mm  
Luftljudsisolering
EgenskapVärdeEnligt
Luftflödesmotstånd AFRNPD  

Ljudegenskaper

Stegljudisolering
EgenskapVärdeEnligt
Dynamisk styvhet SDNPD  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning 10% CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Punktlast PL(5)NPD  
 
EgenskapVärdeEnligt
Kompressibilitet CPNPD  
Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Draghållfasthet vinkelrät mot ytorna TR, σmtNPD  

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Nominell densitet
150 kg/m³

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
1450 mm x löpmeter enligt kundens specifikation10 mm
.enligt standard EN 823

Förpackning

Förpackning
Rulle med plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmemotstånd Se bifogad fil 
Värmekonduktivitet λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Tjocklekstolerans, T± 1 mm  
Luftljudsisolering
EgenskapVärdeEnligt
Luftflödesmotstånd AFRNPD  

Ljudegenskaper

Stegljudisolering
EgenskapVärdeEnligt
Dynamisk styvhet SDNPD  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning 10% CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Punktlast PL(5)NPD  
 
EgenskapVärdeEnligt
Kompressibilitet CPNPD  
Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Draghållfasthet vinkelrät mot ytorna TR, σmtNPD  

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Nominell densitet
150 kg/m³

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
1450 mm x löpmeter enligt kundens specifikation10 mm
.enligt standard EN 823

Förpackning

Förpackning
Rulle med plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmemotstånd Se bifogad fil 
Värmekonduktivitet λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Tjocklekstolerans, T± 1 mm  
Luftljudsisolering
EgenskapVärdeEnligt
Luftflödesmotstånd AFRNPD  

Ljudegenskaper

Stegljudisolering
EgenskapVärdeEnligt
Dynamisk styvhet SDNPD  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning 10% CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Punktlast PL(5)NPD  
 
EgenskapVärdeEnligt
Kompressibilitet CPNPD  
Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Draghållfasthet vinkelrät mot ytorna TR, σmtNPD  

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av värmemotstånd gentemot värme, väderpåverkan, åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.