PAROC XIA 001 Spaceloft

PAROC XIA 001

PAROC Spaceloft är en flexibel isolermatta av fiberförstärkt aerogel med extremt goda värmeisolerande egenskaper. Spaceloft har också goda brandskyddande och ljudisolerande egenskaper. Spaceloft används som värmeisolering för väggar, golv och tak och för att bryta köldbryggor i konstruktionsdetaljer. Spaceloft är lämplig för användning i nyproduktion, renovering och vid restaurering av historiska byggnader.

Produktblad

 
Uppdaterad 19 jun 2013

Nominal Density
150 kg/m³

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
1450 mm x löpmeter enligt kundens specifikation10 mm
.enligt standard EN 823

Förpackning

Package Type
Rulle med plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Resistance Se bifogad fil 
Thermal Conductivity λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Thickness Tolerance, T± 1 mm  
Luftljudsisolering
EgenskapVärdeEnligt
Air Flow Resistivity AFRNPD  

Ljudegenskaper

Stegljudisolering
EgenskapVärdeEnligt
Dynamic Stiffness SDNPD  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Stress at 10 % deformation CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Point Load PL(5)NPD  
 
EgenskapVärdeEnligt
Compressibility CPNPD  
Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tensile Strength Perpendicular to Faces TR, σmtNPD  

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Thermal Resistance Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Nominal Density
150 kg/m³

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
1450 mm x löpmeter enligt kundens specifikation10 mm
.enligt standard EN 823

Förpackning

Package Type
Rulle med plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Resistance Se bifogad fil 
Thermal Conductivity λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Thickness Tolerance, T± 1 mm  
Luftljudsisolering
EgenskapVärdeEnligt
Air Flow Resistivity AFRNPD  

Ljudegenskaper

Stegljudisolering
EgenskapVärdeEnligt
Dynamic Stiffness SDNPD  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Stress at 10 % deformation CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Point Load PL(5)NPD  
 
EgenskapVärdeEnligt
Compressibility CPNPD  
Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tensile Strength Perpendicular to Faces TR, σmtNPD  

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Thermal Resistance Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Nominal Density
150 kg/m³

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
1450 mm x löpmeter enligt kundens specifikation10 mm
.enligt standard EN 823

Förpackning

Package Type
Rulle med plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Resistance Se bifogad fil 
Thermal Conductivity λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Thickness Tolerance, T± 1 mm  
Luftljudsisolering
EgenskapVärdeEnligt
Air Flow Resistivity AFRNPD  

Ljudegenskaper

Stegljudisolering
EgenskapVärdeEnligt
Dynamic Stiffness SDNPD  

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Compressive Stress at 10 % deformation CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Point Load PL(5)NPD  
 
EgenskapVärdeEnligt
Compressibility CPNPD  
Drag/böj hållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tensile Strength Perpendicular to Faces TR, σmtNPD  

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Thermal Resistance Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.