PAROC XTM 002

ATTIC 300E

PAROC XTM 002
PAROC XTM 002 Attic 300E är en maskin för sprutning av lösull. Maskinen placeras på marken, den medföljande slangen monteras och leds upp på vinden. Maskinen matas sedan med lösull. XTM 002 har en elmotor.

Produktblad

 
Uppdaterad 16 jun 2012