PAROC Pro Wired Mat 100

PAROC Pro Wired Mat 100

PAROC Pro Wired Mat 100 är en obrännbar stenullsmatta, på en sida försedd med varm förzinkat trådnät, kan levereras med järntrådsnät eller rostfritt nät. Användning vid värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer, vibrationer m m. Kan även användas vid brandisolering av ventilationskanaler, rökkanaler m m.

Produktblad

 
Uppdaterad 1 mar 2015

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
Nominal Density
100 kg/m³

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300°C. Vid högre temperaturer rekommenderas järntrådsnät eller rostfrittnät.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
600 x 6000 mm30 mm
600 x 5000 mm40 mm
600 x 4000 mm50 mm
600 x 4000 mm60 mm
600 x 2500 mm70 mm
600 x 2500 mm80 mm
600 x 2500 mm100 mm
600 x 2000 mm120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability660 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Other Dimensions
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Package Type
Krympfilm, levereras på pall
Pallet Size
1100 x 1100 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 10 °C, λ100,039 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,083 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 500 °C, λ5000,142 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 600 °C, λ6000,180 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensions and TolerancesT2 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Chloride content not declared for products produced in Hällekis.

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Facing Material
Varmförzinkat trådnät, järntrådsnät eller rostfritt nät.

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
Nominal Density
100 kg/m³

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300°C. Vid högre temperaturer rekommenderas järntrådsnät eller rostfrittnät.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
600 x 6000 mm30 mm
600 x 5000 mm40 mm
600 x 4000 mm50 mm
600 x 4000 mm60 mm
600 x 2500 mm70 mm
600 x 2500 mm80 mm
600 x 2500 mm100 mm
600 x 2000 mm120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability660 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Other Dimensions
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Package Type
Krympfilm, levereras på pall
Pallet Size
1100 x 1100 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 10 °C, λ100,039 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,083 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 500 °C, λ5000,142 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 600 °C, λ6000,180 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensions and TolerancesT2 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Chloride content not declared for products produced in Hällekis.

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Facing Material
Varmförzinkat trådnät, järntrådsnät eller rostfritt nät.

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10
Nominal Density
100 kg/m³

Trådnätet får ej utsättas för högre temperatur än 300°C. Vid högre temperaturer rekommenderas järntrådsnät eller rostfrittnät.

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
600 x 6000 mm30 mm
600 x 5000 mm40 mm
600 x 4000 mm50 mm
600 x 4000 mm60 mm
600 x 2500 mm70 mm
600 x 2500 mm80 mm
600 x 2500 mm100 mm
600 x 2000 mm120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability660 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Other Dimensions
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Package Type
Krympfilm, levereras på pall
Pallet Size
1100 x 1100 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 10 °C, λ100,039 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,063 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,083 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,110 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 500 °C, λ5000,142 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 600 °C, λ6000,180 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensions and TolerancesT2 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Chloride content not declared for products produced in Hällekis.

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Facing Material
Varmförzinkat trådnät, järntrådsnät eller rostfritt nät.