PAROC Pro Pipe Slab 100

PAROC Pro Pipe Slab 100
Skiva av stenull, med frästa spår på en sida. Kan levereras med ytskikt av armerad aluminiumfolie. Värmeisole ring av cisterner, tankar och stora rörledningar. De frästa spåren anpassas för aktuell cisterndiameter. Godkänd för cisternisolering enligt SSG 7591.

Produktblad

 
Uppdaterad 15 aug 2017

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T5-ST(+)550-WS1-CL10
Nominal Density
100 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
600 x 1200 mm30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability550 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Other Dimensions
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Package Type
Skivor på pall.
Pallet Size
1800 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,043 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,055 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,065 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,078 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,095 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,138 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 500 °C, λ5000,196 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Dimensions and TolerancesT5 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T5-ST(+)550-WS1-CL10
Nominal Density
100 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
600 x 1200 mm30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability550 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Other Dimensions
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Package Type
Skivor på pall.
Pallet Size
1800 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,043 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,055 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,065 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,078 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,095 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,138 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 500 °C, λ5000,196 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Dimensions and TolerancesT5 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Certification Number
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Designation Code
MW-EN 14303-T5-ST(+)550-WS1-CL10
Nominal Density
100 kg/m³

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200 °C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000 °C.

Dimensioner

Dimensioner
Width x LengthThickness
600 x 1200 mm30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Maximum Service Temperature - Dimensional Stability550 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)

Other Dimensions
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Package Type
Skivor på pall.
Pallet Size
1800 x 1200 mm

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Thermal Conductivity in 50 °C, λ500,043 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 100 °C, λ1000,047 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 150 °C, λ1500,055 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 200 °C, λ2000,065 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 250 °C, λ2500,078 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 300 °C, λ3000,095 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 400 °C, λ4000,138 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Thermal Conductivity in 500 °C, λ5000,196 W/mK EN 14303:2009+A1:203 (EN 12667)
Dimensions and TolerancesT5 EN 14303:2009+A1:2013

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Chloride Ions, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Reaction to Fire Against High Temperature
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Durability of Thermal Resistance Against High Temperature
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.